Nr. 10 | 2005 balandis–rugsėjis


Pusmetinis lietuvių muzikos naujienų laikraštis "Lithuanian Music Link", pradėtas leisti 2000 metais anglų kalba, buvo pirmasis periodinis leidinys, siekęs muzikos profesionalams pristatyti lietuvių šiuolaikinės muzikos visumą, svarbiausius įvykius, kūrinius, užsakymus, premjeras, festivalius, įrašus ir leidinius. Per penkerius metus padvigubėjęs leidinys ėmėsi ir fundamentalesnių temų, siekiant pažvelgti giliau į lietuvių muzikos tapatybę, vertinti lietuvių muziką platesniame Europos ar pasaulio muzikos kontekste. Leidinyje taip pat atsirado nuolatinės lietuvių muzikos klasiką, įdomiausius lietuvių atlikėjus pristatančios rubrikos.

Per penkerius metus "Lithuanian Music Link" paskelbta arti 100 originalių tekstų, daugiau nei 70-tyje iš jų pristatyti 36 ryškiausi lietuvių muzikos kūrėjai, svarbiausios paskutiniųjų penkerių metų kūrybos idėjos ir faktai. "Lithuanian Music Link" skelbiami tekstai atspindi intensyvų šiuolaikinės muzikos gyvenimą mūsų šalyje bei užsienyje.

Pasak leidinio redaktorės Veronikos Janatjevos, "Lietuvoje, žinoma, kur kas daugiau kūrėjų nei tie trisdešimt šeši aprašytieji. Tačiau prioritetas visuomet teikiamas tiems, kurie nuolat palaiko lietuviškos muzikos scenos aktyvumą, aktualizuoja mūsų esamąjį laiką arba pakyla iš užmaršties, taip suteikdami peno naujiems vertinimams ir sulaukdami atgarsio ne vien čia, namuose, bet ir už Lietuvos ribų. Mūsų pirmojo jubiliejaus proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kompozitoriams, atlikėjams, renginių organizatoriams ir leidėjams už dosnią ir geranorišką pagalbą, kaupiant informaciją apie "einamojo laikotarpio" įvykius, faktus bei lūkesčius. Laikraščio tonas iš esmės yra pozityviai reklaminis, tačiau tai nereiškia, kad bet kokiomis priemonėmis stengiamės įsiūlyti lietuvišką produkciją galimiems interesantams. Pasitikime ir labai vertiname savo autorių kompetenciją, ypač kai nuolat prašome jų pateikti informaciją ne "vidiniam vartojimui", o tiems, kas profesionaliai domėdamasis muzika Lietuvos kūrėjų pavardes regi bene pirmą kartą. Smagiausias visos šios veiklos rezultatas - kai iš gan padriko faktų kratinio ima ryškėti vientisesnis lietuvių muzikos tikrovės vaizdas, susaistytas įvairiais teminiais ryšiais, kreipiančiais skaitytojo mintis lietuviškos muzikos link".

"Lithuanian Music Link" leidžia viešoji įstaiga Muzikos informacijos ir leidybos centras, nuo 2003-ųjų šis leidinys publikuojamas ir lietuvių kalba internete. Kiekvienas "Lithuanian Music Link" numeris yra siunčiamas 600 adresų visame pasaulyje - koncertų, festivalių organizatoriams, šiuolaikinės muzikos agentūroms, informacijos centrams, radijo prodiuseriams, žurnalistams ir kritikams. Informacija apie leidinio publikacijas yra platinama ir elektroniniu paštu. "Džiaugiamės, kad "Linko" tekstus nuolat "skolinasi" garbūs žurnalai "Kultūros barai" ar "Muzikos barai", tačiau šiek tiek neramu, kad pastaruoju metu "lengvai gaunami" mūsų leidinio tekstai kiek užgožia kitų leidinių ambicijas skelbti savo originalias medžiagas, - teigia centro direktorė Daiva Parulskienė. - Džiugina ir tai, kad mūsų tekstus perspausdina įvairūs užsienio leidiniai, pvz., neseniai puikus Šarūno Nako tekstas apie lietuvišką minimalizmą pasirodė ISCM leidinyje "World New Music Magazine". Tokių faktų yra ir daugiau".