Nr. 13 | 2006 spalis–2007 kovas


Naujas, 13-tasis "Lietuvos muzikos link" numeris toliau žvalgosi po naujos muzikos teritorijas Lietuvoje. Šįkart leidinys skiria dėmesį lietuviškajai eksperimentinės elektronikos ir garso meno scenai - reiškiniui, kuriam vis dar trūksta tinkamos "dokumentacijos" ir kritinio įvertinimo, nors ši scena yra ganėtinai aktyvi. Šio numerio tema yra bendra šios scenos ir įvairių jos dalyvių apžvalga. Taip pat jame rasite ir vieno iš elektroninės muzikos pirmeivių Vytauto V. Jurgučio tarpdisciplininio šokio performanso "Time Line", kurio premjera įvyks "Gaidos" festivalyje, anonsą. Šalia eksperimentinės elektronikos "Lietuvos muzikos link" tradiciškai domisi iškiliais Lietuvos kompozitoriais ir jų naujais darbais - šiame numeryje tai mįslingoji Onutė Narbutaitė, Arvydas Malcys, Gintaras Sodeika ir Faustas Latėnas.