World New Music Magazine Nr. 18


2008 m. Vilniuje surengtų Pasaulio muzikos dienų proga, šio festivalio rengėjų – tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos (ISCM) – leidžiamo metinio žurnalo „World New Music Magazine“ 18-asis numeris paskirtas Lietuvos šiuolaikinei muzikai. Šiame leidinyje lietuvių ir užsienio muzikologai, muzikos kritikai, kompozitoriai, festivalių organizatoriai, atlikėjai aptaria Lietuvos naujosios muzikos tradiciją, jos įprasminamą kultūrinę tapatybę, istorinius ir konceptualius šios tradicijos sklaidos aspektus, šiuolaikinės muzikos scenos formavimąsi Lietuvoje, lietuvių muzikos recepciją užsienyje ir kitas temas. Žurnale pristatoma ir XXI amžiaus karta – jaunieji lietuvių kompozitoriai (pridedamas specialus CD).