Spaudiniai


Lietuviška vokalinė muzika. Katalogas

Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras numatė per kelerius metus sukurti universalų lietuviško repertuaro paieškos instrumentą. 2002 metais pradėtoje lietuvių muzikos katalogų serijoje jau išleisti muzikos styginiams, pučiamiesiems, fortepijonui, kamerinės muzikos katalogai, 2004 metų žiemą pasirodė penktasis - kompozitorės Loretos Narvilaitės sudarytas vokalinės muzikos katalogas, kuriam atrinkti visi kameriniai ir orkestriniai kūriniai, kuriuose figūruoja balsas. Katalogai neapsiriboja vien tik centro surinktu repertuaru, į juos įtraukta visa šiuolaikinių kompozitorių profesionali kūryba, yra pateikiama tiksli kūrinių sudėtis, sukūrimo metai, trukmė, leidiniai bei įrašai. Tai itin paranki naršyklė tiems, kas siekia praturtinti savo repertuarą mažiau žinoma, bet gyvybinga ir savita kūryba. Visus katalogus galima gauti Muzikos informacijos ir leidybos centre arba užsisakyti elektroniniu paštu info@mic.lt
Laudate Dominum. Nauja lietuvių muzika chorui. –
Muzikos informacijos ir leidybos centras. Serija: Lietuvių muzikos antologijos, 2005, 96 p. (leidinį sudarė ir parengė Vaclovas Augustinas)

Giedrius Svilainis Laudate Dominum / Giedrius Svilainis O quam tristis / Jonas Tamulionis Lacrimosa / Raminta Šerkšnytė Aurei Regina Caeli (3 dalių) / Algirdas Martinaitis Sanctus / Vytautas Miškinis Nunc dimittis Nr. 2 / Vaclovas Augustinas Hymne à Saint Martin / Zita Bružaitė Giesmė gerajam Ganytojui / Vidmantas Bartulis Maldelė / Alvidas Remesa Tėve mūsų

Rinkinį sudaro 10 per paskutinįjį dešimtmetį sukomponuotų kūrinių mišriam chorui a cappella, parašytų liturginiais, religiniais tekstais, lotynų kalba (išskyrus tris paskutines kompozicijas lietuvių kalba su vertimais). Sudarant rinkinį buvo atsižvelgta ir į kūrinių sudėtingumą, kad jie galėtų būti atliekami ir profesionalių, ir vidutinio pajėgumo mėgėjų chorų, kad choristams nekeltų didelių problemų natų mokymasis - sudėtingų intervalų ar ritmų šifravimas.

Rinkinyje publikuojami populiariausių lietuvių chorinės muzikos kompozitorių (dažnai ir chorvedžių) kūriniai chorui, jau turintys tam tikrą sėkmės istoriją. Vaclovo Augustino "Hymne à Saint Martin" 1996 metais laimėjo II premiją Tarptautiniame kompozitorių konkurse Turo mieste (Prancūzija). Giedriaus Svilainio "O quam tristis" ir "Laudate Dominum" padėjo Vilniaus kameriniams chorams "Psalmos" and "Brevis" pelnyti prizines vietas tarptautiniuose chorų konkursuose Šveicarijoje, Austrijoje ir Italijoje. Ramintos Šerkšnytės "Aurei Regina Caeli" ir Algirdo Martinaičio "Sanctus" "Jaunos muzikos" kamerinis choras ne kartą sėkmingai atliko dideliuose tarptautiniuose chorinės muzikos forumuose. Vytauto Miškinio "Nunc dimittis Nr. 2" buvo sukurtas 2002 metais Luisvilio universiteto (JAV) Choro skyriaus užsakymu.

Pasak leidinio sudarytojo ir redaktoriaus Vaclovo Augustino, koncertuodamas įvairiose šalyse jis pats ne kartą yra patyręs, kad lietuvių muzika yra žinoma ir mėgstama, tačiau kūrinių natos sunkiai pasiekiamos. Dešimties naujausių kūrinių mišriam chorui rinkinys turėtų bent iš dalies užpildyti naujo repertuaro chorams spragą.
24 lietuvių kompozitoriai. Naujų lankstinukų rinkinys

Muzikos informacijos ir leidybos centras išleido naujus lankstinukus apie 24 lietuvių kompozitorius (anglų kalba). Leidinių pagrindu tapo atnaujintas švedų muzikologo Görano Bergendalio katalogas "Muzika Lietuvoje", kurį 2003 metais programos "Sweden-Lithuania. Musical Links 2002-2003" rėmuose išleido valstybinė Švedijos koncertų agentūra "Rikskonserter".

Lakoniškų ir taiklių Görano Bergendalio parašytų charakteristikų pagrindas - pokalbiai su kompozitoriais, įvykę 2003-2004 metais jam besilankant Vilniuje, šiuolaikinės muzikos festivaliuose "Jauna muzika" ir "Gaida", taip pat nemažas kiekis muzikos, išklausytos koncertuose ir iš įrašų. Kompozitorių lankstinukai, skirtingai nuo Švedijoje leisto katalogo, papildyti svarbesnių kūrinių, išleistų įrašų sąrašais bei kūrybos pavyzdžiais - ištraukomis iš partitūrų. Juose panaudotos 2002-2004 metais darytos fotografo Arūno Baltėno nuotraukos.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui. Visuma. –
Kaunas: J. Petronio leidykla, 2004, 432 p. (leidinį parengė ir redagavo Vytautas Landsbergis)

Fundamentalus tomas išleistas lietuvių muzikos klasiko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 130-osios gimimo metinėms. Tai pirmasis pilnas visų kompozitoriaus fortepijoninių kūrinių leidimas, teikiamas iš kompozitoriaus rankraščių arba patikrinus pagal rankraščius. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis fortepijoninę muziką rašė visą savo gyvenimą, tad naujasis leidinys yra puikus būdas pasekti įspūdingą kompozitoriaus stiliaus raidą - nuo ankstyvosios, aristokratišką saloninę muziką primenančios romantinės kūrybos, kurioje dar aiškiai girdėti lenkų muzikos įtaka, iki abstraktesnių, labiau polifonizuotų, niūresnių vėlyvųjų opusų, kuriuose galima aptikti ir serijinio komponavimo užuomazgų.

Leidinio sudarytojas ir redaktorius Vytautas Landsbergis teigia, kad Čiurlionis rankraščiuose daugeliu atveju žymėjo tik natas, tad daugiau nei 95 procentai tempų, dinamikos ir kitokių atlikimo nuorodų yra sužymėti redaktoriaus. Iš komentarų kūriniams taip pat sužinome, kad kompozitorius ne taip jau retai užrašydavęs kūrinius tik iki reprizos - taip jam atrodę, kad kūrinys jau užbaigtas. Visi panašūs ne iki galo užrašytų kūrinių papildymo atvejai pirmą kartą Čiurlionio fortepijoninės muzikos leidyboje yra išskirti kitokiu šriftu, kiekvienas kūrinys gausiai redaktoriaus komentuojamas, teikiant nuorodas į šaltinį, anksčiau leistus leidinius, aptariant atlikimo nuorodas, muzikos kalbos dalykus bei atskleidžiant platesnį istorinį kontekstą.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fortepijoninės muzikos palikimas yra gausus, turiningas ir įvairus, be to, itin pianistiškas ir iki mūsų dienų kitų lietuvių kompozitorių dar nepranoktas.