Apie


LIETUVOS MUZIKOS LINK
Nr. 10 balandis / rugsėjis 2005

Tel. (5) 2726986
Faks. (5) 2120939
El. paštas info@mic.lt

Laikraštį "Lithuanian Music Link / Lietuvos muzikos link" anglų ir lietuvių kalbomis leidžia VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras. Leidinio periodiškumas - 2 numeriai per metus.

Visų šiame laikraštyje minimų neišleistų kūrinių gaidas galima įsigyti ar išsinuomoti Muzikos informacijos ir leidybos centre. Tuo atveju, kai nurodytas kitas leidėjas, apie gaidų įsigijimą reikėtų teirautis leidėjo.

LML remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Redaktorė: Veronika Janatjeva
Šio numerio tekstų autoriai: Linas Paulauskis, Živilė Ramoškaitė, Veronika Janatjeva, Beata Baublinskienė, Rūta Goštautienė, Daiva Parulskienė, Donatas Katkus, Agnė Raguckaitė, Eglė Grigaliūnaitė