Marius Baranauskas naujojoje europietiškoje bendruomenėje


Praėjusių metų gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, daugelis lietuvių kompozitorių ir atlikėjų turėjo ne vieną progą parodyti savo talentą koncertuose bei specialiuose projektuose, skirtuose šiam įsimintinam įvykiui. Šalia jau žinomų kūrėjų (tokių kaip Čiurlionis, Balakauskas, Narbutaitė ar Šerkšnytė), ši bendros politinės, ekonominės ir kultūrinės erdvės plėtra paskatino atkreipti dėmesį ir į jauniausios kompozitorių kartos atstovus, kurie ieško savo vietos platesnėse tarptautinėse bendruomenėse, įvairiose šiuolaikinės muzikos terpėse. Vienas iš tokių naujų vardų - Marius Baranauskas, šiuo metu įsitraukęs į du tęstinius projektus, sutelkiančius senųjų ir naujųjų ES narių kūrybinę energiją.


nuotrauka: Michail Raškovskij

Beveik prieš metus, 2004 m. balandžio 30 d. prasidėję "Dešimtuko kultūros metai" (KULTURJAHR der ZEHN), kuriuos rengia Berlyne įsikūrusi Draugija kultūros plėtrai naujojoje Europoje kartu su įvairiomis Vokietijos valstybinėmis, kultūrinėmis, žiniasklaidos institucijomis bei dešimties naujai priimtų šalių ambasadomis, apima daugybę kultūrinių renginių. Lietuviškuosius šio dešimties skirtingų kultūrų lydinio komponentus rūpestingai atrinko Lietuvos kultūros atašė Berlyne Rasa Balčikonytė ir pianistė Raminta Lampsatytė. Šią milžinišką naujųjų ES narių kultūrinio potencialo ekspoziciją užbaigs koncertas Berlyno filharmonijos kamerinėje salėje gegužės 27 d., pavadintas "Atitikmenys. Atsakymai Franzui Schubertui" (Korrespondenzen. Antworten auf Franz Schubert). Jame pristatoma dešimt kompozitorių - jiems buvo užsakyti muzikiniai interliudai Schuberto dainų ciklui "Žiemos kelionė", kurie koncerte bus sujungti su pastaruoju į naują visumą. Sukomponuoti ansambliui nuo vieno iki dvylikos atlikėjų, šie instrumentiniai interliudai papildys Schuberto šedevrą kaip "dainos be žodžių". Atspirties tašku savajam intarpui Marius Baranauskas pasirinko "Vienatvę" - parašytas visam dvylikos atlikėjų ansambliui, jis prasideda iškart nuo paskutinio šios dainos akordo. Savo interliude kompozitorius koncentruojasi į mikroskopinius atskirų tonų paviršius, į smarkiai išdidintų dainos harmoninių ir ritminių darinių pulsaciją bei tembrinę kaitą.

Praėjusiais metais Baranauskas tapo kitos Vokietijos institucijos stipendininku - Europos menų centro Hellerau (Europäisches Zentrum der Künste Hellerau) Drezdene, kuriam vadovauja profesorius Udo Zimmermannas. Žymus savo europietiškojo modernizmo tradicijomis, Hellerau centras ir toliau puoselėja šiandienos bei rytdienos muzikinį avangardą, kasmet rengdamas Drezdeno šiuolaikinės muzikos dienas bei antrus metus teikdamas stipendijas jauniems menininkams. Dabartiniai dvylika stipendininkų - kompozitoriai, dainininkai, instrumentalistai ir teatralai iš Vokietijos, Rusijos, Lietuvos, Švedijos ir Pietų Korėjos - susijungė į komandą, trimis etapais (koncepcijos suformavimas 2004 m. spalio mėn., kompozicijos sesija 2005 m. balandžio mėn., sceninis pastatymas 2005 m. rudenį) įgyvendinančią audiovizualinį projektą, kurio premjera įvyks 19-osiose Drezdeno šiuolaikinės muzikos dienose.

© Veronika Janatjeva

Lietuvos muzikos link Nr. 10