Apie Lietuvos muzikos informacijos centrą


ISTORIJA
​TIKSLAI
DUOMENŲ BAZĖ
LEIDYBA
MUSIC LITHUANIA
PASLAUGOS
LMIC DARBUOTOJAI
KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS

Viešoji įstaiga Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC) yra nevyriausybinė organizacija, specializuotas profesionaliojo scenos meno informacijos centras. Pagrindinė jo funkcija – Lietuvos muzikos kultūros sklaida vietinėse terpėse ir tarptautinėse auditorijose. Kryptingai siekdamas šio tikslo LMIC nuolat telkia, sistemina, viešina, publikuoja ir eksportuoja Lietuvos muzikos kultūros profesionalią informaciją ir kūrybinę produkciją. Vykdydamas veiklą LMIC žvalgo skirtingų muzikos žanrų teritorijas: džiazo, eksperimentinės elektroninės kūrybos, (post)modernių etninės muzikos formų, populiariosios kultūros muzikos ir senosios estrados, pagrindinį dėmesį skirdamas Lietuvos šiuolaikinei kompozicinei muzikai (art music) ir XX a. klasikai.

ISTORIJA


Muzikos informacijos ir leidybos centras įkurtas 1996-ųjų vasarį, kaip Lietuvos kompozitorių sąjungos informacijos ir leidybos padalinys. 1998 metais jis tapo Tarptautinės muzikos informacijos centrų asociacijos, šiandieną vienijančios apie 40 tokio tipo organizacijų, nariu. Nuo 2001-ųjų centras funkcionuoja kaip viešoji įstaiga (steigėjas – Lietuvos kompozitorių sąjunga). 2006-ųjų liepą, oficialiai pradėjus vykdyti Lietuvos muzikos eksporto projektą „Music Lithuania“, įstaigos veikla išsiplėtė: greta Lietuvos kompozitorių kūrinių įrašų ir natų leidybos, jų informacinės bazės kaupimo ir naujinimo, kompozicijų katalogavimo ir archyvavimo, pradėta organizuoti Lietuvos nacionalinius stendus tarptautinėse muzikos parodose, leisti sklaidos ir skatinimo muzikos rinktines, koordinuoti Lietuvos kompozitorių ir atlikėjų koncertus užsienyje, naujame tinklapyje kaupti skirtingus muzikos žanrus pristatančią informacinę bazę. Siekiant oficialiai įtvirtinti nacionalinį šios įstaigos veiklos aspektą, 2015-ųjų vasarį pakeistas jos pavadinimas į Lietuvos muzikos informacijos centrą.

TIKSLAI


LMIC veiklos raktažodžiai yra informacija, leidyba, sklaida ir bendradarbiavimas. Jau beveik du dešimtmečius LMIC nuosekliai laikosi svarbiausių tikslų – viešinti, platinti ir dalintis įvairių pavidalų Lietuvos muzikos kultūros informacija, skleisti Lietuvos muzikos kultūrą čia ir bet kur kitur, įtraukti ją į vietinės ir tarptautinės kultūros auditorijos sąmonę. Judėdamas pagal tokias užduočių trajektorijas, LMIC nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu nuolat bendradarbiauja su individualiais atlikėjais, muzikos ekspertais, renginių organizatoriais, žiniasklaidos atstovais, koncertinėmis organizacijomis, leidėjais ir prodiuseriais, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, ambasadomis, kultūros atašė.

DUOMENŲ BAZĖ


LMIC duomenų bazės struktūra skyla į dvi pagrindines dalis: internetinį Lietuvos muzikos informacijos rezervuarą ir fizinių laikmenų archyvą:

1997 m. sukurta internetinė duomenų bazė yra vienas seniausių elektroninių informacinių kultūros šaltinių Lietuvoje, veikianti kaip viešos prieigos kūrybos (arte)faktų kaupykla. Nuo 2007 m. čia nuolat telkiama ir sisteminama informacija ne tik apie Lietuvos modernybės ir šiuolaikinės klasikos kompozitorius, bet ir apie džiazo, elektroninės eksperimentinės kūrybos, naujojo folkloro, populiariosios muzikos, senosios estrados autorius ir/ar atlikėjus bei jų kūrybos artefaktus.

Lietuvos muzikos rankraštyną 1946 m. pradėjo kaupti TSRS Muzikos fondo Lietuvos skyrius, o 1996 m. šią funkciją perėmė Lietuvos kompozitorių sąjungos įsteigtas Muzikos informacijos ir leidybos centras. Jo kaupiama ir saugoma Lietuvos kompozitorių partitūrų kolekcija yra pagrindinis ir didžiausias tokio tipo archyvas šalyje.

LEIDYBA


1997 m. LMIC pradėjo leisti ryškiausios šiuolaikinės Lietuvos kompozicinės kūrybos ir reikšmingiausios XX a. klasikos partitūrų leidinius bei kompaktinius diskus. Šiandieną LMIC kataloge – apie 120 natų (nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio iki Ritos Mačiliūnaitės) ir apie 70 įrašų (nuo Juozo Gruodžio iki Justės Janulytės ar Jurgio Mačiūno) leidinių. Bendradarbiaudamas su užsienio įrašų kompanijomis („Naxos“, „Finlandia Records“, „Ondine“, „ Megadisc Classics“, „Avie Records“, „Profil Medien“, „Toccata Classics“, „Caprice“, „Dreyer Gaido“, „Bôłt Records“, „Kairos“), koprodukcijos principu LMIC įgyvendina ir tarptautinius garso įrašų leidybos projektus (35 CD).

NATŲ LEIDINIŲ SERIJOS:

 

Lietuvos klasikos serija, kurią sudaro aktualiausi klasikinės muzikos kultūros kūriniai;

 

 

Lietuvos muzikos antologijos, kurias sudaro repertuarinių kūrinių rinkiniai, skirti konkretiems solo instrumentams arba chorui;

 

 

Lietuvos šiuolaikinės muzikos sąsiuviniai, kuriuos sudaro ryškiausi šiuo metu kuriančių kompozitorių kūriniai, skirti solo instrumentams, kameriniams ansambliams, chorui ir styginių orkestrui.

 

KOMPAKTINIŲ DISKŲ SERIJOS:

 

Šiuolaikinis kompozitorius, kurią sudaro portretiniai aktyviai šiandieną kuriančių Lietuvos kompozitorių kompaktiniai diskai;

Šiuolaikinė kompozicija, kurią sudaro nuoseklių Lietuvos šiuolaikinės muzikos atlikėjų albumai;

Lietuvos klasika, kurią sudaro autoriniai klasikinės kultūros muzikos autorių kompaktiniai diskai;

Inter alia, kurią sudaro hibridinę arba eksperimentinę kūrybą, įvairias praktikas, žanrus ir medijas kryžminančius sumanymus fiksuojantys garso leidiniai;

Zoom In, kurią sudaro šviežiausių Lietuvos šiuolaikinės kompozicinės muzikos įrašų rinktinės, skirtos sklaidai ir skatinimui.

 

2000–2010 m. LMIC du kartus per metus leido laikraščio formato sklaidos leidinį „Lithuanian Music Link“ (išleista 17 numerių), pristatantį Lietuvos muzikos kultūros figūras, scenas ir kontekstą, pagrindinį dėmesį nukreipiant į Lietuvos šiuolaikinę kompozicinę muziką. „Lithuanian Music Link“ buvo pirmasis periodinis ir vienintelis informacijos sklaidos šaltinis anglų kalba apie Lietuvos muzikos kultūrą pasauliui ir naikino egzistuojančią profesionalios informacijos apie muziką stoką tarptautiniu mastu.

MUSIC LITHUANIA


Lietuvos muzikos eksporto projekto „Music Lithuania“ tikslas – skatinti vietinės muzikos kūrybinių produktų naudojimą užsienio rinkose, ieškoti įvairių tarptautinės plėtros ir kultūrinio bendradarbiavimo galimybių. Nors šis projektas (pirminis jo pavadinimas „Music Export Lithuania“) oficialiai pradėtas vykdyti 2006-ųjų liepą, jo pradmenys fiksuojami nuo 2005-ųjų, nusprendus pirmą kartą dalyvauti muzikos industrijos parodoje Kanuose MIDEM (jungtiniame Baltijos paviljone) ir leisti įvairių žanrų muziką pristatančias sklaidos ir skatinimo rinktines, vėliau pavadintas „Note Lithuania“. Projektas pagreitį įgavo 2007 metais, kartu su Britų taryba surengus Baltijos muzikos industrijos konferenciją – naujų idėjų, naudingų kontaktų ir gyvos muzikos platformą, pirmą tokio tipo muzikos profesionalų renginį Lietuvoje.

Bendradarbiaudamas su skirtingais vietinės ir užsienio terpės suinteresuotais fiziniais asmenimis, muzikos organizacijomis, institucijomis, diplomatinėmis tarnybomis, projektas „Music Lithuania“ vykdo kelias veiklas:

PASLAUGOS


Pastaba: į namus išduodami ne visi objektai. Pavyzdžiui, neišleistus archyvinius garso įrašus galima klausytis tik LMIC biure, aptikus blogos fizinės būklės, vienetinį istorinės vertės arba paskutinio egzemplioriaus dokumentą, paprastai siūloma daryti jo kopiją LMIC biure, o LMIC išleistus natų ir garso įrašų leidinius rekomenduojama įsigyti, kaip ir kitų leidėjų išleistas natas ir kompaktinius diskus, jeigu jie vis dar prekyboje, kreipiantis tiesiogiai į leidėją.

LMIC DARBUOTOJAI


Sigita Einikienė – projektų vadovė, sigita@mic.lt
Greta Jakobsonaitė – projektų vadovė, greta@mic.lt
Lina Aselskytė – projektų vadovė, lina@mic.lt
Linas Paulauskis – konsultantas-archyvaras, linas@mic.lt
Milda Jarušė – buhalterė, finansai@lks.lt
Radvilė Buivydienė – direktorė, radvile@mic.lt

KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS


Jei turite klausimų, užsukite, rašykite arba skambinkite mums:

A. Mickevičiaus g. 29
08117 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 5 272 69 86, +370 5 212 30 27
El. p.: info (@) mic.lt

Darbo laikas:
I–V 10:00–18:00


Icon LMIC logotipas (1,8 MB) Icon Lietuvos muzikos informacijos centro įstatai (609,0 KB) Icon Naudojimosi LMIC biblioteka ir dokumentų skolinimosi taisyklės (65,5 KB) Icon Privatumo sąlygos (anglų k.) (25,0 KB) Icon Prekių grąžinimo, keitimo, sumokėtų pinigų grąžinimo sąlygos (anglų k.) (92,0 KB) Icon LMIC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (1,4 MB) Icon Veiklos ataskaita už 2021 m. (500,1 KB) Icon Finansinė ataskaita už 2021 m. (4,8 MB) Icon Veiklos ataskaita už 2020 m. (620,9 KB) Icon Finansinė ataskaita už 2020 m. (6,1 MB) Icon Finansinė ataskaita už 2019 m. (2,5 MB) Icon Finansinė ataskaita už 2018 m. (278,7 KB) Icon Finansinė ataskaita už 2017 m. (326,0 KB)