Lietuvos muzikos link


2000–2010 metais Lietuvos muzikos informacijos centras du kartus per metus leido laikraščio formato sklaidos leidinį anglų kalba „Lithuanian Music Link“, išryškinantį Lietuvos muzikos kultūros figūras, kryptis, istorijas ir kontekstą. Nors leidinyje pristatyti džiazo, eksperimentinės elektroninės muzikos, postfolkloro „scenarijai“, intensyvus dėmesys čia visada buvo nutaikytas į Lietuvos šiuolaikinę kompozicinę muziką, jos kūrybos, atlikimo ir viešų įvykių praktikas. Kadangi pirminis „Lithuanian Music Link“ tikslas – Lietuvos muzikos kultūrą pristatyti užsienio auditorijai, spausdintinis leidinys publikuotas ir tinklapyje skelbtas anglų kalba. Versija lietuvių kalba tinklapyje pradėta viešinti nuo 2003 metų. 2015 metais Lietuvos muzikos informacijos centras ryžosi atnaujinti „Lithuanian Music Link“ leidybą, spaudos leidiniui pasirinkdamas naują formatą (žurnalas) ir periodiškumą (kartą per metus).