Gilė

Kauno vaikų klubo „Gilė“ folkloro ansamblis, šiemet švenčiantis 20-ąjį jubiliejų, yra surengęs daugiau nei 500 koncertų ir išleidęs 3 kompaktines plokšteles. Kolektyvas yra apdovanotas „Aukso paukštės“ prizu kaip geriausias metų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis. Ansamblio daugumą sudaro Kauno “Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai, yra ir tokių, kurie baigę mokyklą ir toliau aktyviai dalyvauja “Gilės” veikloje, kai kuriems kolektyvas jau tapo gyvenimo būdu. Kompaktinėje plokštelėje „Lietuviškos dainos“ girdime XIX a. antroje pusėje Antano Juškos užrašytas dainas. XIX a. antroje pusėje šis tautosakininkas surinko beveik šešis tūkstančius dainų, jo brolis Jonas Juška jas išspausdino penkiuose storuose tomuose.

Algirdas Klova

Lietuviškos dainos - Kad aš jojau per girelę

X
Lietuviškos dainos - Kad aš jojau per girelę

Lietuviškos dainos - Per girią giružėlę

X
Lietuviškos dainos - Per girią giružėlę

Lietuviškos dainos - Oi ievuže ievuže

X
Lietuviškos dainos - Oi ievuže ievuže

Lietuviškos dainos - Ant kalno malūnėlis

X
Lietuviškos dainos - Ant kalno malūnėlis