Lietuviškos dainos

Gilė

Lietuviškos dainos
Publikavimo metai: 2013
Įrašų kompanija: Gilė
Įrašų kompanijos kontaktai: www.gile.lt
Formatas: CD

Kartu su Gilės ansamblio balsais plokštelėje skamba kanklės, lumzdeliai, smuikai, dūdmaišis, manikarka, basetlė, mandolina, dzinguliai, būgnas, lūpinė armonikėlė, gitara.

Tai dvidešimt dvi šešiatūkstantosios Antano Juškos lobio dalys.


Takeliai

 1. Būk sveikas linksmas

  Klausyti

  Būk sveikas linksmas

  X
 2. Kur kukuoj gegelė

 3. Augin tėvas du sūniuku

 4. Ant kalno malūnėlis

  Klausyti

  Ant kalno malūnėlis

  X
 5. Augino močiutė

 6. Kad aš jojau per girelę

  Klausyti

  Kad aš jojau per girelę

  X
 7. Per girią giružėlę

  Klausyti

  Per girią giružėlę

  X
 8. Už jūrių už marių

 9. Apynėli puronėli

 10. Šalia kelio vieškelėlio

 11. Gerk gėręs brolyti

 12. Aš pamačiau tututį

  Klausyti

  Aš pamačiau tututį

  X
 13. Ei matros matros

 14. Ai augo augo

 15. Kad aš jojau per lankelę

 16. Oi ievuže ievuže

  Klausyti

  Oi ievuže ievuže

  X
 17. Augo girioj uoselis

 18. Tamsioji naktaitė

 19. Ei jojau jojau

 20. Už jūrų marių

 21. Aušružėlei beauštant

 22. Už girių girių