Du teatrinės muzikos grojaraščiai nukels klausytojus į „Laimingas dienas“ ir „Inteligentišką beprotnamį“

  • 2021 m. gruodžio 20 d.

Lietuvos muzikos informacijos centras pristato du teatrinei muzikai skirtus grojaraščius, kuriuos pakeliavęs po penkių didžiųjų Lietuvos miestų teatrus atrinko ir sudarė kompozitorius Martynas Bialobžeskis. Grojaraščiuose „Inteligentiškas beprotnamis“ ir „Laimingos dienos“ skamba kompozitorių Algirdo Martinaičio, Mindaugo Urbaičio, Zitos Bružaitės, Šarūno Nako, Gintaro Sodeikos, Vidmanto Bartulio, Fausto Latėno, Giedriaus Puskunigio, Snieguolės Dikčiūtės, Felikso Bajoro, Antano Kučinsko, Kipro Mašanausko, Gintaro Kizevičiaus ir Mato Petriko, geriau žinomo kaip Matisse, muzika, sukurta 1990-2000 metais pastatytiems spektakliams.

„Pirmojo rinkinio pavadinimas „Inteligentiškas beprotnamis“ pasiskolintas iš tokio paties pavadinimo Šiaulių dramos teatro spektaklio, kuriam muziką kūrė Algirdas Martinaitis. Užaštrintų emocijų, nerimo ir nenuspėjamumo kupina muzika tarsi laiko klausytoją įtampoje, kurią beveik gali pajusti fiziškai. Tarsi vaizdas būtų išjungtas, tarsi filmą klausytum – taip taip, būtent filmą, nes ne vieną kartą teko girdėti nuomonę, kad lietuvių teatro muzika yra labai kinematografiška ir tikrai sunku su tuo nesutikti“, – teigė grojaraščio kuratorius M. Bialobžeskis.

„Antrasis pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio teatrinės muzikos grojaraštis „Laimingos dienos“ irgi pavadintas spektaklio vardu: skirtingų teatrų pastatymams tokiu pavadinimu rašė net dvi kompozitorės – Zita Bružaitė ir Snieguolė Dikčiūtė. Jį galima būtų laikyti visiška priešingybe pirmajam: lyriškas, melodingas, liūdnas ir svajingas. Tai toks savotiškas meilės muzikos rinkinys, net jei ta meilė kai kur ir sudužusi“, – grojaraščio anotacijoje rašė kuratorius M. Bialobžeskis. „Šį grojaraštį pradeda tikras 2000-ųjų hitas: turbūt sunkiai surastum žmogų, tais laikais negirdėjusį Matisse (Mato Petriko) dainos „aš noriu žolės ir medžių pavėsio...“. 

Grojaraščiuose skamba ištraukos iš Valstybinio akademinio (dabar – Nacionalinio) dramos teatro, Kauno akademinio (dabar – Nacionalinio) dramos teatro, Klaipėdos dramos teatro, Valstybinio Šiaulių dramos teatro, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro, Valstybinio jaunimo teatro, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklių, kuriuos pastatė režisieriai Oskaras Koršunovas, Jonas Vaitkus, Gintaras Varnas, Ignas Jonynas, Gytis Padegimas, Cezaris Graužinis, Audrius Nakas, Birutė Mar, Rimas Tuminas ir kiti. 

Rinkinių kuratorius M. Bialobžeskis ir Lietuvos muzikos informacijos centras labai dėkoja visiems teatrams ir jų personalui, prisidėjusiems prie šio projekto. Ypatinga padėka skiriama Lietuvos teatrų garso režisieriams, kurių dėka Lietuvos teatro muzika išlieka – daugumoje atvejų dėl to, kad jos įrašai buvo kaupiami ir saugomi asmenine iniciatyva. Ačiū Nacionalinio dramos teatro vyr. garso režisieriui Virginijui Bagdzevičiui, pernai į Anapilį iškeliavusiam Valstybinio jaunimo teatrui vyr. garso režisieriui Rimvydui Gaigalui, Nacionalinio Kauno dramos teatro vyr. garso režisieriui Arnoldui Akelaičiui, Klaipėdos dramos teatro garso režisieriams Sigitui Račkauskui ir Edvinui Vasiljevui, Šiaulių dramos teatro garso režisieriui Virginijui Jasiūnui, buvusiai ilgametei Juozo Miltinio dramos teatro garso režisierei Ramunei Kudirkienei. 

Grojaraščių sukūrimą ir prieigą internete finansuoja Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa.