Inteligentiškas beprotnamis


Šarūnas Nakas

Ištrauka iš spektaklio „Jelizaveta Bam”

X
Ištrauka iš spektaklio „Jelizaveta Bam”
Daugiau

Pjesės autorius - Daniil Charms
Režisierius - Audrius Nakas
Premjera - Valstybiniame akademiniame (dabar Lietuvos nacionalinis) dramos teatre, 1992

Algirdas Martinaitis

Ištrauka iš spektaklio „Inteligentiškas beprotnamis“

X
Ištrauka iš spektaklio „Inteligentiškas beprotnamis“
Daugiau

Pjesės autorius - Sigitas Geda
Režisierius - Algimantas Pociūnas
Premjera - Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, 1998

Gintaras Sodeika

Ištrauka iš spektaklio „Senė-2“

X
Ištrauka iš spektaklio „Senė-2“
Daugiau

Pagal Daniilą Charmsą ir Aleksandrą Vvedenskį
Režisierius - Oskaras Koršunovas
Premjera - Valstybiniame akademiniame dramos teatre / OKT, 1994

Faustas Latėnas

Ištrauka iš spektaklio „Kelionė į Meką“

X
Ištrauka iš spektaklio „Kelionė į Meką“
Daugiau

Pjesės autorius - Athol Fugard
Režisierius - Algirdas Latėnas
Premjera - Valstybiniame jaunimo teatre, 1998

Mindaugas Urbaitis

Ištrauka iš spektaklio „Sugrįžimas į dykumą“

X
Ištrauka iš spektaklio „Sugrįžimas į dykumą“
Daugiau

Pjesės autorius - Bernard-Marie Koltès
Režisierius - Saulius Varnas
Premjera - Klaipėdos dramos teatre, 1997

Giedrius Puskunigis

Ištrauka iš spektaklio „Žakas fatalistas ir jo šeimininkas“

X
Ištrauka iš spektaklio „Žakas fatalistas ir jo šeimininkas“
Daugiau

Pjesės autorius - Milan Kundera
Režisierius - Cezaris Graužinis
Premjera - Valstybiniame jaunimo teatre, 1999

Vidmantas Bartulis

Ištrauka iš spektaklio „Mefibosetas“

X
Ištrauka iš spektaklio „Mefibosetas“
Daugiau

Pjesės autorius - Oskaras Milašius
Režisierius - Gytis Padegimas
Premjera - Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, 1991

Gintaras Sodeika

Vėlu. Iš spektaklio „Roberto Zucco“

X
Vėlu. Iš spektaklio „Roberto Zucco“
Daugiau

Pjesės autorius - Bernard-Marie Koltès
Režisierius - Oskaras Koršunovas
Premjera - Valstybiniame akademiniame dramos teatre  / OKT, 1998

Faustas Latėnas

Ištrauka iš spektaklio „Savižudis“

X
Ištrauka iš spektaklio „Savižudis“
Daugiau

Pjesės autorius - Nikolaj Erdman
Režisierius - Algimantas Pociūnas
Premjera - Juozo Miltinio dramos teatre, 1991

Mindaugas Urbaitis

Ištrauka iš spektaklio „Sugrįžimas į dykumą“

X
Ištrauka iš spektaklio „Sugrįžimas į dykumą“
Daugiau

Pjesės autorius - Bernard-Marie Koltès
Režisierius - Saulius Varnas
Premjera - Klaipėdos dramos teatre, 1997

Snieguolė Dikčiūtė

Ištrauka iš spektaklio „Laimingos dienos“

X
Ištrauka iš spektaklio „Laimingos dienos“
Daugiau

Pjesės autorius - Samuel Beckett
Režisierius - Valdas Pranulis
Premjera - Juozo Miltinio dramos teatre, 1995

Šarūnas Nakas

Ištrauka iš spektaklio „Iš gyvenimo vėlių“

X
Ištrauka iš spektaklio „Iš gyvenimo vėlių“
Daugiau

Pjesės autorius - Sigitas Parulskis
Režisierius - Vytautas V. Landsbergis
Premjera - Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, 1995

Feliksas Bajoras

Ištrauka iš spektaklio „Getas“

X
Ištrauka iš spektaklio „Getas“
Daugiau

Pjesės autorius - Joshua Sobol
Režisierius - Jonas Vaitkus
Premjera - Valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1990

Algirdas Martinaitis

Ištrauka iš spektaklio „Migelis Manjara“

X
Ištrauka iš spektaklio „Migelis Manjara“
Daugiau

Pjesės autorius - Oskaras Milašius
Režisierius - Jonas Vaitkus
Premjera - Valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1990

Giedrius Puskunigis

Ištrauka iš spektaklio „Gedulas tinka Elektrai“

X
Ištrauka iš spektaklio „Gedulas tinka Elektrai“
Daugiau

Pjesės autorius - Eugene O’Neill
Režisierius - Gintaras Varnas
Premjera - Kauno akademiniame (dabar Nacionalinis) dramos teatre, 1999

Matisse (Matas Petrikas)

Piano Tazepam. Iš spektaklio „Naktis prieš pat miškus“

X
Piano Tazepam. Iš spektaklio „Naktis prieš pat miškus“
Daugiau

Pjesės autorius - Bernard-Marie Koltès
Režisierius - Ignas Jonynas
Premjera - Valstybiniame jaunimo teatre, 1998

1990-2000 m. kurtos lietuviškos teatrinės muzikos pirmojo rinkinio pavadinimas, pasiskolintas iš tokio paties pavadinimo Šiaulių dramos teatro spektaklio, kuriam muziką kūrė Algirdas Martinaitis, gerai atspindi jo esmę. Užaštrintų emocijų, nerimo ir nenuspėjamumo kupina muzika tarsi laiko klausytoją įtampoje, kurią beveik gali pajusti fiziškai. Tarsi vaizdas būtų išjungtas, tarsi filmą klausytum – taip taip, būtent filmą, nes ne vieną kartą teko girdėti nuomonę, kad lietuvių teatro muzika yra labai kinematografiška ir tikrai sunku su tuo nesutikti. Tuo pat metu – vėlgi, beveik fiziškai, kartais gali jausti tarsi skelbiamus manifestus, kaip Šarūno Nako, pirmo grojaraščio numerio, garso takelyje. Nemažiau nerimastingas ir įtemptas yra Vidmanto Bartulio opusas iš spektaklio „Mefibosetas“; ritmingi, akcentuoti  Gintaro Sodeikos, Mindaugo Urbaičio kūriniai maišosi su Fausto Latėno metafizika bei Giedriaus Puskunigio baroku. Grojaraštį užbaigia tuo metu populiarumo viršūnėje buvęs „Exem“ dueto narys Matas Petrikas ir jo niūrus „Piano Tozepam“ („Naktis prieš pat miškus“).

Šis rinkinys išryškina lietuvių kompozitorių sugebėjimą emociškai „užsukti“ veiksmą, aktorius ir žiūrovus. Tas fiziškumas, muzikos materialumas ir jos emocinis užtaisas lėmė ir grojaraščio tematinį pasirinkimą: jame daug aktyvios, netgi agresyvios energijos, tamsių ir baugokų užkaborių, desperacijos. Suprantama, visa tai padiktavo spektaklių eiga, režisūriniai sprendimai, bet netgi nemačius spektaklio ta muzika yra labai paveiki, tarsi atskiras personažas, užaugęs kartu su dramos kūriniu ir paradoksaliai jį pergyvenęs. Išlikęs iki šių laikų ir toliau kalbantis su mumis.


Esu dėkingas teatro žmonėms: jų vadovams, aktoriams, referentėms, vadybininkams; literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalių vedėjams, kurie bendradarbiavo, atsiliepė, dalyvavo. Gal ne visiems pavyko padėti, gal ne visi kažką galėjo pasiūlyti, bet atkreipė dėmesį ir neliko abejingi. Dėkui. 

Bet visgi didžiausias ačiū visų Lietuvos teatrų garso režisieriams, kurių dėka Lietuvos teatro muzika išlieka – daugumoje atvejų dėl to, kad jos įrašai buvo kaupiami ir saugomi asmenine iniciatyva. Ačiū Nacionalinio dramos teatro vyr. garso režisieriui Virginijui Bagdzevičiui, pernai į Anapilį iškeliavusiam Valstybinio jaunimo teatrui vyr. garso režisieriui Rimvydui Gaigalui, Nacionalinio Kauno dramos teatro vyr. garso režisieriui Arnoldui Akelaičiui, Klaipėdos dramos teatro garso režisieriams Sigitui Račkauskui ir Edvinui Vasiljevui, Šiaulių dramos teatro garso režisieriui Virginijui Jasiūnui, buvusiai ilgametei Juozo Miltinio dramos teatro garso režisierei Ramunei Kudirkienei. Šie žmonės tyliai, kantriai ir su meile dirbo, ilgus metus spektakliuose „leisdami“ sukurtą originalią lietuvišką teatrinę muziką.

Kuratorius Martynas Bialobžeskis


Antrojo teatrinės muzikos rinkinio klausykitės čia.

Internetinio grojaraščio prieigą finansuoja Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa.