Netekome kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus

  • 2021 m. rugsėjo 29 d.

Lietuvių muzika patyrė vieną didžiausių šių laikų netekčių – eidamas 90-uosius metus, po sunkios ligos, rugsėjo 29 d. mirė kompozitorius, Nacionalinės premijos laureatas, pedagogas Bronius Kutavičius.

Bronius Vaidutis Kutavičius gimė 1932 m. rugsėjo 13 d. Molainių kaime, Panevėžio raj. 1959–1964 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Antano Račiūno kompozicijos klasėje. 1975–2000 metais jis dėstė kompoziciją M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 1984–2000 metais dar ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

1987 metais jis buvo apdovanotas Lietuvos Valstybine premija, 1995 metais – Lietuvos Nacionaline premija. 1996 metais kompozitorius gavo festivalio „Probaltica“ (Torunė, Lenkija) prizą už kūrybinius laimėjimus, 1999 metais apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, taip pat Karininkų kryžiaus ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikai, 2003 metais – ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. Tais pačiais metais pelnė Tarptautinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) prizą už kūrybą, 2004-aisiais – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) „Metų autoriaus“ apdovanojimą. Įvairių žanrų ir sudėčių Broniaus Kutavičiaus kūriniai (nuo sceninių iki kamerinių) pelnė šešis apdovanojimus periodiniuose Lietuvos kompozitorių sąjungos metų kūrinių rinkimuose.

Apie kompozitoriaus kūrybą išleistos keturios knygos: Ramintos Lampsatytės „Bronius Kutavičius. A Music of Signs and Changes“ (Vilnius: Vaga, 1998), Ingos Jasinskaitės-Jankauskienės „Pagoniškasis avangardizmas. Teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai“ (Vilnius: Gervelė, 2001), tos pačios autorės „Bronius Kutavičius. Praeinantis laikas“ (Vilnius: Versus aureus, 2008) ir straipsnių rinktinė „Music That Changed Time. The Lithuanian Composer Bronius Kutavičius and the Baltic Outburst of Creativity after 1970“ (Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014). Yra išleistos aštuonios kompozitoriaus autorinės kompaktinės ir trys vinilinės plokštelės.

Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio Bronius Kutavičius buvo viena pačių ryškiausių Lietuvos muzikos kultūros figūrų. Jo kūryba išėjo toli iš grynosios muzikos ribų, apėmė platų kultūrinį kontekstą, atidengdama amžių glūdumoje skendinčius tautų istorijos ir priešistorės klodus, materializuodama grynuosius mitinės ir religinės sąmonės archetipus. Kompozitorius yra laikomas ir lietuviškojo muzikinio minimalizmo pradininku.

Sovietinės represinės kultūrinės politikos laikais Bronius Kutavičius išlaikė orią menininko poziciją – jis buvo kone vienintelis iš savo ir poros jaunesniųjų kartų kompozitorių, neatidavęs privalomos, nors ir simbolinės, duoklės to režimo ideologijai. 1997 metais surengtoje muzikologų apklausoje, kurioje buvo renkami svarbiausi XX a. antros pusės lietuvių kompozitorių kūriniai, Broniaus Kutavičiaus oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“ pelnė pirmąją vietą.

Atsisveikinimas su Broniumi Kutavičiumi vyks Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilniuje) penktadienį, spalio 1 d. nuo 12 iki 21 val. ir šeštadienį, spalio 2 d. nuo 9 val. Šeštadienį 11 val. vyks Šv. Mišios Šv. Jonų bažnyčioje. Urna išnešama 12 val. Laidotuvės vyks artimųjų rate.

LMIC inf.


02 Kutavicius 1972_foto Valerij Koreskov 2 web.jpg
Kutavicius_d6.jpg
Kutavicius_d2.B.jpg
kutavicius13photo-D.Matvejev©.jpg
23 Rodukoje, 1988_foto Algirdas Tarvydas.jpg