Daugiakalbis Jono Tamulionio muzikos dialektasnuotrauka: Dmitrij Matvejev

Jono Tamulionio (g. 1949) vardas jau daugelį metų siejamas su keliais jo kūrybos kryptį žyminčiais kelrodžiais: Ispanija, gitara, akordeonu ir choru. Studijų metais pamilęs gitarą, išmokęs ispanų kalbą, o galiausiai nuvykęs į Ispaniją ir kone įtikėjęs reinkarnacija, Tamulionis randa vis naujų būdų išreikšti savo neblėstantį susižavėjimą šiuo kraštu: kuria kompozicijas gitarai, rašo vokalinius opusus pagal ispanų poetų (José Antonio Garcíos, Tomaso Moraleso, Federico Garcíos Lorcos) eiles, aktyviai dalyvauja įvairiuose tenykščiuose festivaliuose ir konkursuose, kuriuose yra pelnęs mažiausiai 5 pirmąsias premijas. Nemažai ispaniškos tematikos kūrinių sukurta į konkursus vykstančių atlikėjų, dažniausiai choristų užsakymu. Virtuoziški, efektingi, linksmi ir dažniausiai labai greiti konkursiniai Tamulionio opusai jau tapę autoriaus vizitine kortele. Antra vertus, polifoninei mąstysenai, kontrasto estetikai ir neoklasicistinėms išraiškos priemonėms ištikimas kompozitorius stengiasi nenukrypti nuo aukso vidurio, jo žodžiais tariant, "nei padauginant sacharino, nei pasmerkiant nesugrojamą ar neišklausomą muziką dūlėti stalčiuje".

Kartkartėmis parašydamas kūrinių ir kitiems instrumentams, tačiau itin produktyviai pildydamas gitaros (11 preliudų, Sonata dviems gitaroms, Reversiones, ciklas Gitaros pagarbinimas) ir akordeono (Metamorfozės, Kontrastai, Pasakalija akordeonų orkestrui, 10 etiudų, Toccata diavolesca ir kt.) repertuarus, Tamulionis šiose kūrybos nišose yra išsikovojęs kone monopolisto teises. Kompozitorius nepaiso akademinio muzikavimo praktikoje įsigalėjusio stereotipo, kuris šiems instrumentams įspaudžia savotišką "žemos kilmės" žymę. Jonas Tamulionis jiems rašo ne tik solines kompozicijas, bet ir išradingai eksperimentuoja, derindamas juos su įvairių sudėčių ansambliais. 2002 metų lapkričio 12 dieną festivalyje "Muzikos ruduo" Vilniuje pirmą kartą nuskambėjo Koncertas dviem gitaroms ir styginių orkestrui (atliko gitaristai Reinbertas Eversas, Wolfgangas Weigelis ir Donato Katkaus vadovaujamas Šv. Kristoforo kamerinis orkestras), kurio versijos vienai gitarai ir simfoniniam orkestrui premjera jau ruošiama atlikti Norvegijoje. Beje, nuolatinis Tamulionio bendradarbis vokiečių gitaristas Reinbertas Eversas ir lietuvių fleitininkas Valentinas Gelgotas rengia ir vieno naujausių kompozitoriaus opusų Capriccio premjerą.

Vis dėlto gausiausią Jono Tamulionio kūrybos, šiuo metu apimančios daugiau nei 260 opusų, dalį sudaro jo daugiakalbė vokalinė muzika. Akcentuodamas siektiną muzikos ir žodinio teksto prasmės bei skambesio darną ir naudodamas įvairiausius literatūrinius šaltinius lietuvių, ispanų, vokiečių, lotynų, prancūzų ar net senovės japonų kalba, kompozitorius stengiasi savo kūriniuose fiksuoti skirtingų kalbų poveikį jo muzikinei raiškai.

Vienas įdomių atvejų Tamulionio vokalinėje muzikoje - Natus in curas chorui a cappella, kuriame kompozitorius derina lotynų ir senovės japonų kalba parašytus tekstus. Jo premjerą 2002 metų lapkričio 24 d. Tokijo "Kosei-Nenkin Shinjuku" salėje atliko net 115 narių choras "Waseda Gleeb Club", diriguojamas Chifuru Matsubara. Šis dirigentas vadovaus ir artimiausiai Jono Tamulionio premjerai. Spalio 22 d. Tokijo "Metropolitan Small Hall" salėje pirmą kartą skambės Suite de los espejos (Veidrodžių siuita, pagal Federico Garcíos Lorcos tekstą) mišriam chorui ir gitarai, atliekamas Tokijo filharmonijos mišraus choro ir gitaristo Daisuke Suzuki. Tai tiesiog embleminis Jono Tamulionio muzikos pavyzdys, sujungęs meilę Ispanijai, gitarai, chorui bei tolimiausioms kelionėms.


Kompozitoriaus aistra kelionėms - tiek po įvairius kraštus, tiek ir natų popieriuje, - nuolatinis dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose ir specifinis repertuaras ne pirmus metus traukia ne tik įvairių šalių atlikėjų, bet ir leidėjų dėmesį. Jo kūrinių yra išleidusios leidyklos Karthause-Schmüling, Eres Edition, Islas Canarias, Orphée ir Santa Barbara Music Publishing. Lapkričio mėnesį Japonijos leidykla Ongaku no Tomo Sha Corp. žada išleisti kūrinį Natus in curas. Chorinių ir instrumentinių kompozicijų įrašai įtraukti į 18 kompaktinių plokštelių. Jono Tamulionio muzika nenuilstamai keliauja po pasaulį - pagal vienos iš kompaktinių plokštelių su jo kūriniais iškalbingą pavadinimą, spinduliu "nuo Ukrainos iki Urugvajaus".

© Justė Janulytė

Lietuvos muzikos link Nr. 7