Prisiminimų tango (populiariausios kompozitoriaus Mikalojaus Noviko dainos)

Mikalojus Novikas

Prisiminimų tango (populiariausios kompozitoriaus Mikalojaus Noviko dainos)
Publikavimo metai: 2011
Įrašų kompanija: Pozitiva
Įrašų kompanijos kontaktai: pozitiva@pozitiva.lt
Formatas: CD

Takeliai

 1. Žalioj stotelėj

  žodiai: Antanas Saulynas
  atl.: Nijolė Ščiukaitė ir Leonidas Šumskis

 2. Gera

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Stasys Liupkevičius

 3. Dzūkija

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Eva, Rasa Juzukonytė, Vita Rusaitytė, Deivis, Giedrius Leškevičius ir Mečislovas Subelis

 4. Dar nežinia

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Leonidas Šumskis

 5. Putinai

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Vok.-instr. ans., vad. Aida Zabotkaitė

 6. Mūsų tango

  žodžiai: Eduardas Selelionis
  atl.: Ona Valiukevičiūtė

 7. Trumpa laimė

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Tomas Balčytis

 8. Trys berželiai

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Leonidas Šumskis

 9. Šypsena

  žodžiai: Stasys Žlibinas
  atl.: Stasys Liupkevičius

 10. Mano mama

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Stasė Girčytė-Balienė

 11. Šešėliai lange

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Jonas Mašanauskas

 12. Dievo rykštės

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Zina ir Liuda Fatejevaitės

 13. Tavo nuotrauka

  žodžiai: Stasys Žlibinas
  atl.: Leonidas Šumskis

 14. Pabūk dar valandėlę

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Viktoras Vaškas

 15. Plaštakių ugnis

  žodžiai: Vanda Giedrytė
  atl.: Ona Valiukevičiūtė

 16. Laimės žingsniai

  žodžiai: Vaclovas Reimeris
  atl.: Vokal. kvartetas, vad. Laimis Vilkončius

 17. Meilė grįžta

  žodžiai: Vytautas Bložė
  atl.: Leonidas Šumskis

 18. Kai tu išeisi

  žodžiai: Stasys Žlibinas
  atl.: Tomas Balčytis

 19. Dėkui tau

  žodžiai: Vanda Giedrytė
  atl.: Ona Valiukevičiūtė ir vokalinis ans., vad. Artūras Novikas

 20. Paklydęs laiškas

  žodžiai: Alma Karosaitė
  atl.: Vladas Bagdonas

 21. Kai pabunda šilai

  žodžiai: Jonas Lapašinskas
  atl.: Nijolė Tallat-Kelpšaitė ir Stasys Liupkevičius

 22. Sugrįšiu

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Adolfas Jarulis

 23. Laužo liepsna

  žodžiai: Antanas Saulynas
  atl.: Leonidas Šumskis

 24. Lekiantis smėlis

  žodžiai: Alfonsas Bukontas
  atl.: Janina Miščiukaitė

 25. Prisiminimų tango

  žodžiai: Vytautas Barauskas
  atl.: Stasys Liupkevičius