Prisiminimų tango (populiariausios kompozitoriaus Mikalojaus Noviko dainos)

Mikalojus Novikas

Prisiminimų tango (populiariausios kompozitoriaus Mikalojaus Noviko dainos)
Year of publication: 2011
Record company: Pozitiva
Record company contacts: pozitiva@pozitiva.lt
Media: CD

Tracks

 1. Žalioj stotelėj

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Nijolė Ščiukaitė ir Leonidas Šumskis

 2. Gera

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Stasys Liupkevičius

 3. Dzūkija

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Eva, Rasa Juzukonytė, Vita Rusaitytė, Deivis, Giedrius Leškevičius ir Mečislovas Subelis

 4. Dar nežinia

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Leonidas Šumskis

 5. Putinai

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: voc.-instr. ens., led. Aida Zabotkaitė

 6. Mūsų tango

  lyrics: Eduardas Selelionis
  perf.: Ona Valiukevičiūtė

 7. Trumpa laimė

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Tomas Balčytis

 8. Trys berželiai

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Leonidas Šumskis

 9. Šypsena

  lyrics: Stasys Žlibinas
  perf.: Stasys Liupkevičius

 10. Mano mama

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Stasė Girčytė-Balienė

 11. Šešėliai lange

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Jonas Mašanauskas

 12. Dievo rykštės

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Zina & Liuda Fatejevaitė

 13. Tavo nuotrauka

  lyrics: Stasys Žlibinas
  perf.: Leonidas Šumskis

 14. Pabūk dar valandėlę

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Viktoras Vaškas

 15. Plaštakių ugnis

  lyrics: Vanda Giedrytė
  perf.: Ona Valiukevičiūtė

 16. Laimės žingsniai

  lyrics: Vaclovas Reimeris
  perf.: vocal. quartet, lead. Laimis Vilkončius

 17. Meilė grįžta

  lyrics: Vytautas Bložė
  perf.: Leonidas Šumskis

 18. Kai tu išeisi

  lyrics: Stasys Žlibinas
  perf.: Tomas Balčytis

 19. Dėkui tau

  lyrics: Vanda Giedrytė
  perf.: Ona Valiukevičiūtė & voc. ens., lead. Artūras Novikas

 20. Paklydęs laiškas

  lyrics: Alma Karosaitė
  perf.: Vladas bagdonas

 21. Kai pabunda šilai

  lyrics: Jonas Lapašinskas
  perf.: Nijolė Tallat-Kelpšaitė & Stasys Liupkevičius

 22. Sugrįšiu

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Adolfas Jarulis

 23. Laužo liepsna

  lyrics: Antanas Saulynas
  perf.: Leonidas Šumskis

 24. Lekiantis smėlis

  lyrics: Alfonsas Bukontas
  perf.: Janina Miščiukaitė

 25. Prisiminimų tango

  lyrics: Vytautas Barauskas
  perf.: Stasys Liupkevičius