Egidija Medekšaitė

Egidijos Medekšaitės studijų biografijoje svarbūs mažiausiai du dalykai: tai, kad 2008 m. ji baigė Ryčio Mažulio kompozicijos klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ir tai, kad 2003 m. ji baigė tekstilės dizainą Kauno technologijos universitete. Su kompozicijos mentoriumi ją organiškai sieja muzikos mikrodimensijų tyrimai ir „skaitmeninis“ principas, nurodantis ir į kompozicijų apskaičiavimą, ir į skaitmeninių medijų naudojimą, o tekstilės studijos jos muzikos kūrybai suteikia stiprų idėjinį ir struktūrinį impulsą. Į postminimalistinį Medekšaitės komponavimą dažnai įsiskverbia ir indų muzikos sandaros. Vis dėlto, klausantis jos muzikos neatrodo, kad ji sukonstruota griežtais struktūralistiniais principais, veikiau ji skamba kaip hipnotiškas, ambientinis garsų fluidas, tekantis erdvėmis pro formas.

Asta Pakarklytė

zoom in 6: new music from Lithuania - Pančami

X
zoom in 6: new music from Lithuania - Pančami

Tekstilė: Oscillum

X
Tekstilė: Oscillum

Tekstilė: Scintilla

X
Tekstilė: Scintilla

Biografija

Egidija Medekšaitė (g. 1979) 2007 m. baigė Ryčio Mažulio kompozicijos klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2003 m. dalyvavo Komponavimo ir muzikos technologijų programoje Tamperėje (Suomija), 2004 m. – meistriškumo kursuose Istebnoje (Lenkija), Dundagoje (Latvija), kursuose „Acanthes“ Mece (Prancūzija), kur mokėsi pas Jonathaną Harvey’ų, Philippe’ą Manoury ir Martiną Mataloną. 2006 m. stažavosi Štutgarto muzikos akademijoje pas Marco Stroppa’ą ir Casparą J. Walterį. Kompozitorė aktyviai reiškiasi įvairiuose tarpdisciplininiuose projektuose, rašo muziką šokio spektakliams, filmams, jos kūryba nuolat skamba šiuolaikinės muzikos festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje.

Daugelis kompozitorės kūrinių atspindi du jos ilgalaikius kūrybinius interesus – tekstilės raštų ir muzikos struktūrų sąsajas bei dėmesį klasikinės Indijos kultūros idėjoms, jos muzikos skambesiams, dermėms ir būsenoms. Praktiškai visi po 2005 metų parašyti Egidijos Medekšaitės kūriniai pagrįsti jos išrasta tekstilės raštų perkėlimo į muzikos parametrus technika. Išeitinė kompozicijos formulė fiksuojama geometriniu tekstilės raštų pavidalu; baltos ir juodos rašto gardelės (apmatai ir ataudai) nulemia tokius garso parametrus kaip aukštis, trukmė, dinamika ar tembras. Toliau šis raštų perkėlimo principas derinamas su įvairiomis kitomis kompozicijos technikomis, tokiomis kaip serializmas, minimalizmas, mikrotonalumas ar stochastinė kompozicija. Kompozitorė sako, kad „tekstilėmis“ gali būti vadinamos kone visos jos kompozicijos – ir tos, kurioms suteiktas individualesnis pavadinimas. Kaip minėta, estetinių ir technologinių inspiracijų kompozitorė neretai semiasi ir iš Šiaurės Indijos muzikos tradicijos – tai liudija kūrinių pavadinimai (dažnai įvardijantys konkrečią ragą), pasitelkiamos dermės ar vakarietišku instrumentarijumi atkuriamas šios muzikos koloritas, tęsiami gaudžiantys tonai.

Linas Paulauskis