Giedrius Kuprevičius

Giedrius Kuprevičius (g. 1944) – itin įvairiapusė asmenybė, kompozitorius, pedagogas, eseistas ir polemistas, kurio didžioji gyvenimo ir veiklos dalis yra susijusi su Kaunu. Kūrybinėje kompozitoriaus biografijoje yra buvę nemažai įdomių posūkių: 1980-1987 m. - kompozitorius įkūrė Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupę "Argo", nuo 1957 m. nuolat skambina Kauno karilionu, o 1998 m. paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Kompozitorius yra sukūręs vieną populiariausių Lietuvoje miuziklų "Ugnies medžioklė su varovais" (1975), o šio miuziklo daina "Kregždutės" yra vienas populiariausių kūrinių Lietuvoje. Kompozitorius nuolat rašo muziką ir tradiciniuose žanruose: operas, simfonijas, kamerinius kūrinius, oratorijas ir vokalinius ciklus. Ši Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius taip pat komponuoja muziką dramos spektakliams ir kino filmams.

Kregždutės iš miuziklo Ugnies medžioklė su varovais

X
Kregždutės iš miuziklo Ugnies medžioklė su varovais

Aštuoni metafiziniai romansai

X
Aštuoni metafiziniai romansai

Vasaros naktis su Naujaliu

X
Vasaros naktis su Naujaliu

Madlen meilės girioje

X
Madlen meilės girioje

Biografija

Giedrius Kuprevičius (g.1944) 1968 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę. 1966–1975 m. dėstė Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. Taip pat vedė muzikos fakultatyvus Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno technologijos universitete, dėstė aktorių kursui Vilniaus universitete, parengė muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. 1990–1999 m. dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, 2000 m. paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, jo iniciatyva 2001 m. šiame universitete atidarytas Garso ir vaizdo technologijų centras, veikia Kompiuterinės muzikos klubas. Plėtodamas pedagoginę veiklą, kompozitorius yra parengęs nemažai metodinės literatūros darbų (pvz., "Muzika teatre").

1971–1982 m. Giedrius Kuprevičius vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, 1980–1987 m. - Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei "Argo". 1987–1988 m. dirbo Lietuvos televizijos muzikos laidų vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1957 m. nuolat skambina Kauno karilionu, o 1998 m. paskirtas vyriausiuoju Kauno miesto varpininku. Tarnavo valstybinėse pareigose: Lietuvos kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas (1988-1990), Kauno savivaldybės vicemeras (1992–1993). Už įvairiapusę veiklą kompozitorius apdovanotas Kauno meno kūrėjų asociacijos premija (2012). 2012 m. kompozitorius taip pat buvo apdovanotas LATGA „Aukso žvaigžde“ ir išrinktas tikruoju Lietuvos mokslų akademijos nariu, tapęs pirmuoju akademiku Lietuvos kompozitorių bendruomenėje. 2014 m. Giedrius Kuprevičius pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

Nuo 1968 m. kompozitorius nuolat bendradarbiauja su Lietuvos spauda, rašo muzikinės publicistikos ir kultūrologijos klausimais žurnaluose "Muzikos barai", "Santara", "Humanistika" ir kituose. Yra išleidęs dvi esė knygas - "Atbuli metai" ir "Juk pasakyta".

Giedriaus Kuprevičius dalyvauja muzikiniuose festivaliuose, suvažiavimuose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje. Jo miuziklas "Ugnies medžioklė su varovais" buvo pastatytas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje bei Moldovoje. Oratorija "Pasaulio sutvėrimas XX amžiaus pabaigai" buvo rodoma festivalyje "Kaunas Jazz" (1988), pasaulinėje parodoje EXPO-2000 Hanoveryje, tarptautiniame forume Vienoje. Kiti jo kūriniai skambėjo koncertuose įvairiose Europos šalyse, Amerikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje.

Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, muzikinės medžiagos plėtojimas pagrįstas melodizmu ir ritminių struktūrų augmentacijomis. Daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius rašo daug muzikos dramos spektakliams ir kino filmams.