Jurgis Juozapaitis

"Mėgstu stebėti orkestrą ir bandyti įspėti jo skambesio paslaptį", - sako kompozitorius Jurgis Juozapaitis. Ir ankstyvuosiuose, kompozitorių išgarsinusiuose orkestriniuose kūriniuose (simfonijos Rex, 1973 ir Zodiacus, 1977) Jurgis Juozapaitis didžiausią dėmesį skyrė garso spalvai. Kaip antrines komponavimo priemones kompozitorius pasitelkia dodekafoniją, ketvirtatonius, kontroliuojamą aleatoriką ar sonoristiką, tačiau šiomis technikomis sukurtoje disonansinėje muzikinės medžiagos erdvėje gan dažnai plazda patraukli ir harmoninga melodija, artima vėlyvajam romantizmui. Ir paskutiniųjų metų kūriniuose kompozitorius naudoja pačias įvairiausias technikas, nesilaikydamas kokios nors vientisos kompozicinės sistemos. "Tolstu nuo skaičiais grįstos logikos, nuo konstruktyvizmo. Daug svarbiau yra pajusti natūralią muzikos tėkmę, tikrą įkvėpimo momentą", teigia kompozitorius.

Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai 2 - Veidai

X
Vilniaus arsenalas. Erdvės ir laiko atspindžiai 2 - Veidai

Tower Counterpoints - Bokštų kontrapunktai

X
Tower Counterpoints - Bokštų kontrapunktai

zoom in 2: naujoji lietuvių muzika - Jaura

X
zoom in 2: naujoji lietuvių muzika - Jaura

Juozas Rimas. Lietuviška auletika - Afroditė. Penkios metamorfozės

X
Juozas Rimas. Lietuviška auletika - Afroditė. Penkios metamorfozės

Biografija

Jurgis Juozapaitis (g. 1942) 1968 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos akademija) baigė prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. 1969-1977 m. buvo Lietuvos TVR garso režisierius. 1978 m. už simfoniją "Rex" Jurgiui Juozapaičiui paskirta Lietuvos valstybinė premija. Kompozitorius yra penkiolikos Lietuvos kultūros ministerijos Stasio Šimkaus premijų už vokalinę kūrybą laureatas. 2002 m. Jurgis Juozapaitis tapo Lietuvos nacionalinės premijos laureatu. 2004 metais tarptautiniame kompozitorių konkurse "Sinfonia Baltica" Rygoje jis laimėjo pirmąją premiją už kūrinį "Bokštų kontrapunktai" simfoniniam orkestrui.

Jurgio Juozapaičio kūrinius įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose bei koncertuose atliko žymūs atlikėjai: Maskvos valstybinis filharmonijos orkestras (Rusija), Prahos filharmonijos orkestras (Čekija), Ostrobotnijos kamerinis orkestras (Suomija), kamerinis orkestras "Musica vitae" (Švedija), "Het Trio" (Olandija), "Nieuw Ensemble" (Olandija), "Traiect" ansamblis (Rumunija) ir kiti.

Pripažindamas visas šiuolaikinės muzikos garsų organizavimo formas (serializmą, aleatoriką, koloristiką, minimalizmą etc.) bei remdamasis jomis, Jurgis Juozapaitis bando gilintis į natūralią garsų tėkmę, jų skambesį, pačią muzikos esmę bei jos spontaniškumą. Simfoniniams bei kameriniams Jurgio Juozapaičio kūriniams būdinga naujų formų, spalvų paieškos, polifoninis teminės medžiagos vystymas bei gebėjimas pajungti orkestro koloristiką dramaturginiam užmojui. Kai kuriose partitūrose juntamos minimalizmo apraiškos, yra statiškąja dramaturgija paremtų dalių ar padalų. Jurgio Juozapaičio muzikoje gyva ir romantinė tradicija, pasireiškianti ne tiek atviru emocionalumu ar ryškiomis dramatinėmis kolizijomis, kiek būties amžinybės suvokimu, pozityvaus harmoningojo prado siekiu. Ši harmonija daug kur nulėmė sonatinės formos ekspozicinių dalių vientisumą ir dinamiškai aktyvias temų perdirbimo dalis, kuriose, nepažeidžiant darnos įspūdžio, neretai atsiranda iliustratyvių, dekoratyvių momentų.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė