Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis

Bajoras, Bražinskas, Bašinskas, Brundzaitė, Dvarionas, Gruodis, V. Jurgutis, B. Kutavičius, Laurušas, Nabažas, Šimkus, Žigaitis

Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis
Publikavimo metai: 2009
Įrašų kompanija: Lietuvos muzikų sąjunga
Trukmė: 143′03″
Formatas: CD

Giedrė Kaukaitė (sopranas)
Vytautas Korys (fortepijonas; CD 1: 2–18, 23–25)
Gražina Ručytė (fortepijonas; CD 1: 19–22; CD 2: 1–18, 29–31)
Donatas Katkus, Stasė Kuncienė, Algimantas Nemanis, Petras Radzevičius (altai; CD 1: 26)
Liaudies instrumentų ansamblis (CD 2: 19–23):
Kazimieras Budrys, Eugenijus Čiplys, Romas Juočionis (birbynės)
Danutė Juodvalkytė, Vida Zelenienė, Zita Kapočienė (kanklės)
Vidas Žudys (skrabalai)
dirigentas Feliksas Bajoras
Ansamblis "Musica humana" (CD 2: 24–28):
Algirdas Vizgirda (fleita), Eugenijus Piličiauskas (obojus), Arvydas Griškevičius (violončelė), Gediminas Kviklys (fortepijonas, klavesinas)
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (CD 2: 32–38):
dirigentas Juozas Domarkas

LMSMBCD-088


Diskas #1

 1. Voi, Jozi Jozieli 02′34″

  Žemaičių daina

 2. Balys Dvarionas. Sėjau rūtą 01′05″

 3. Balys Dvarionas. O kai aš 00′58″

 4. Stasys Šimkus. Oi, ko verki, sesele 01′04″

 5. Stasys Šimkus. Palaužta rūtelė 03′25″

 6. Stasys Šimkus. Išėjo tėvelis 03′53″

 7. Stasys Šimkus. Trys mane peikė 01′49″

 8. Justinas Bašinskas. Tu, avinėli 01′03″

 9. Justinas Bašinskas. Žalio užuolėlio 01′34″

  Klausyti

  Justinas Bašinskas. Žalio užuolėlio

  X
 10. Justinas Bašinskas. Sviro lingo 01′25″

 11. Justinas Bašinskas. Sarbinčiula uogela 02′18″

 12. Juozas Gruodis. Aguonėlės 01′17″

 13. Juozas Gruodis. Rugiagėlės 01′53″

 14. Juozas Gruodis. Pavasario naktis Berlyne 04′41″

 15. Juozas Gruodis. Vėjavaikis 02′53″

 16. Jonas Nabažas. Kur baltas kojas mergaitės mazgoja 02′51″

 17. Jonas Nabažas. Kur aštuoni vėjai 01′01″

 18. Jonas Nabažas. Nežinau, nežinau 01′45″

 19. Konstancija Brundzaitė. Dvi raudos 04′12″

 20. Vytautas Jurgutis. Čiurlionio užrašai. Devdorakėlė 02′03″

 21. Šaltinis 02′30″

 22. Karalaitė 02′50″

 23. Rimvydas Žigaitis. Žiedas 02′15″

  Klausyti

  Rimvydas Žigaitis. Žiedas

  X
 24. Vytautas Laurušas. Žuvelė 01′14″

 25. Algimantas Bražinskas. Dvi raudos ir aukojimas 11′27″

  Rauda adant žuvusio sūnaus pirštinę
  Rauda boružei
  Aukojimas

 26. Bronius Kutavičius. Ant kranto 08′36″

Diskas #2

 1. Feliksas Bajoras. Užaugo berželis 01′50″

 2. Feliksas Bajoras. Oi, dievuliau 01′55″

 3. Feliksas Bajoras. Tu, vyšnela 00′50″

 4. Feliksas Bajoras. Kurčias miškas 01′43″

 5. Feliksas Bajoras. Ugdė motutė 03′23″

 6. Feliksas Bajoras. Lopšinė 02′06″

 7. Feliksas Bajoras. Kur tėvulio klėtelė 01′36″

 8. Feliksas Bajoras. Sakmių siuita. Preliudas 01′09″

 9. Kurmis 00′41″

 10. Vėžys 00′58″

 11. Vieversys ir kregždė 01′20″

 12. Kodėl medžiai nebešneka 01′47″

 13. Uosis – neregys 03′

 14. Vai, ąžuole 01′36″

 15. Velnio pokštai 01′15″

 16. Šiaučius – bebaimis 01′19″

 17. Velniams reikia mergų 00′55″

 18. Postliudas 01′18″

 19. Feliksas Bajoras. Vestuvinės dainos. Linksma buvau 01′35″

 20. Dainuok, sesula 01′07″

 21. Oi, tu kasela 01′42″

 22. Aš kelaliu važiavau 04′10″

 23. Neduok, Motula 03′12″

 24. Feliksas Bajoras. Kalendorinės dainos. Sėdzi vyrai 01′42″

 25. Sodzino brolis 01′15″

 26. Supkit, meskit 02′22″

 27. Tu, vanagiali 01′02″

 28. Oi, lylia 00′26″

 29. Feliksas Bajoras. Gale tėvo sodo 01′37″

 30. Feliksas Bajoras. Ritaujoja, sesute 03′17″

 31. Feliksas Bajoras. Jojau dienely 02′44″

 32. Feliksas Bajoras. Karo dainos. Užaugino motka 02′59″

 33. Raibi gaideliai 01′08″

 34. Oi, lunkela 00′54″

 35. Lietuvos broliai 02′46″

 36. Arklys bėga 01′51″

 37. Atlyja lietus 03′10″

 38. Auki, auki 02′05″