Giedrė Kaukaitė. On the Road in the Big Skies. The Ringing Brook

Bajoras, Bražinskas, Bašinskas, Brundzaitė, Dvarionas, Gruodis, V. Jurgutis, B. Kutavičius, Laurušas, Nabažas, Šimkus, Žigaitis

Giedrė Kaukaitė. On the Road in the Big Skies. The Ringing Brook
Year of publication: 2009
Record company: Lithuanian Musicians Union
Duration: 143′03″
Media: CD

Giedrė Kaukaitė (soprano)
Vytautas Korys (piano; CD 1: 2–18, 23–25)
Gražina Ručytė (piano; CD 1: 19–22; CD 2: 1–18, 29–31)
Donatas Katkus, Stasė Kuncienė, Algimantas Nemanis, Petras Radzevičius (violas; CD 1: 26)
Ensemble of folk instruments (CD 2: 19–23):
Kazimieras Budrys, Eugenijus Čiplys, Romas Juočionis (birbynė)
Danutė Juodvalkytė, Vida Zelenienė, Zita Kapočienė (kanklės)
Vidas Žudys (skrabalai)
conductor Feliksas Bajoras
Ensemble "Musica humana" (CD 2: 24–28):
Algirdas Vizgirda (flute), Eugenijus Piličiauskas (oboe), Arvydas Griškevičius (cello), Gediminas Kviklys (piano, harpsichord)
Lithuanian National Symphony Orchestra (CD 2: 32–38):
conductor Juozas Domarkas

LMSMBCD-088


Disk #1

 1. Oh Jozi Jozieli 02′34″

  Samoghitian song

 2. Balys Dvarionas. I Sowed Rue, I Sowed Mint 01′05″

 3. Balys Dvarionas. Once Upon a Time 00′58″

 4. Stasys Šimkus. Oh Why Do You Cry, Sister 01′04″

 5. Stasys Šimkus. Broken Flower 03′25″

 6. Stasys Šimkus. Father Went to the Woods 03′53″

 7. Stasys Šimkus. I Was Scorned 01′49″

 8. Justinas Bašinskas. Sweet Lamb 01′03″

 9. Justinas Bašinskas. Green Oak Tree 01′34″

  Listen

  Justinas Bašinskas. Green Oak Tree

  X
 10. Justinas Bašinskas. Sviro Lingo 01′25″

 11. Justinas Bašinskas. Currant Berry 02′18″

 12. Juozas Gruodis. Poppies 01′17″

 13. Juozas Gruodis. Cornflower 01′53″

 14. Juozas Gruodis. Spring Night in Berlin 04′41″

 15. Juozas Gruodis. Fly-By-Night 02′53″

 16. Jonas Nabažas. Washing Feet in the River 02′51″

 17. Jonas Nabažas. Eight Winds 01′01″

 18. Jonas Nabažas. I Don't Know 01′45″

 19. Konstancija Brundzaitė. Two Mourning Songs 04′12″

 20. Vytautas Jurgutis. Čiurlionis' Sketchbook. Devdorakele 02′03″

 21. The Brook 02′30″

 22. Princess 02′50″

 23. Rimvydas Žigaitis. The Wedding Ring 02′15″

  Listen

  Rimvydas Žigaitis. The Wedding Ring

  X
 24. Vytautas Laurušas. Fish 01′14″

 25. Algimantas Bražinskas. Two Mourning Songs and Sacrifice 11′27″

  Mourning Song While Darning the Glove of a Fallen Son
  Mourning the Ladybird
  Sacrifice

 26. Bronius Kutavičius. At the Seashore 08′36″

Disk #2

 1. Feliksas Bajoras. The Birch Tree Has Grown 01′50″

 2. Feliksas Bajoras. Oh Dear God 01′55″

 3. Feliksas Bajoras. Sweet Cherry Tree 00′50″

 4. Feliksas Bajoras. Deaf Forest 01′43″

 5. Feliksas Bajoras. Ma Raised Me 03′23″

 6. Feliksas Bajoras. Lullaby 02′06″

 7. Feliksas Bajoras. By Daddy's Granary 01′36″

 8. Feliksas Bajoras. Suite of Stories. Prelude 01′09″

 9. Mole 00′41″

 10. Crawfish 00′58″

 11. Skylark and Swallow 01′20″

 12. Why Trees Ceased to Speak 01′47″

 13. The Blind Ash 03′

 14. Oh Oak Tree 01′36″

 15. Devil's Tricks 01′15″

 16. Fearless Shoemaker 01′19″

 17. Devils Need Maidens 00′55″

 18. Postlude 01′18″

 19. Feliksas Bajoras. Wedding Songs. I Was Jolly 01′35″

 20. Sing, Sister 01′07″

 21. Oh, Silky Braid 01′42″

 22. The Road Long Travelled 04′10″

 23. Don't Give Me Away, Mother 03′12″

 24. Feliksas Bajoras. Calendar Ceremonial Songs 01′42″

 25. Brother Planted an Apple Tree 01′15″

 26. Push me, Swing me 02′22″

 27. You Hawk 01′02″

 28. Oi, Lylia 00′26″

 29. Feliksas Bajoras. In Father's Garden 01′37″

 30. Feliksas Bajoras. Ritaujoja, Sister 03′17″

 31. Feliksas Bajoras. I Rode Day and Night 02′44″

 32. Feliksas Bajoras. War Songs. Mother Raised a Son 02′59″

 33. Pied Roosters 01′08″

 34. Oh, Meadow 00′54″

 35. Lithuanian Brothers 02′46″

 36. The Running Horse 01′51″

 37. The Rain Is Coming 03′10″

 38. Grow, Grow 02′05″

Work Title/Composer/Instrumentation/Text

Year

Duration

Work Title/

Composer/

Year/

Duration