Kviečiame teikti 2021 metų kūrinius kompozitorių apdovanojimams

  • 2022 m. sausio 12 d.

Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos informacijos centru, skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kompozitoriams teikti įvairių žanrų 2021 metų kūrinius geriausių kompozicijų rinkimams.

Reikalavimai ir sąlygos:

teikiamo kūrinio autorius privalo turėti minimalų profesinio išsilavinimo cenzą – kompozicijos bakalauro laipsnį – arba būti Lietuvos kompozitorių sąjungos narys;
 teikiamo kūrinio pirmas viešas atlikimas ar parodymas (premjera, įrašo leidyba, paskelbimas internete) įvyko 2021 metais (teikiamo kūrinio viešumo aspektas yra privalomas);
 teikiamas kūrinys yra naujas originalus darbas (ankstesnių kūrinių versijos svarstomos nebus);
prie kūrinio teikimo privaloma pridėti garso įrašo failą MP3 arba WAV formatais (jeigu kūrinyje naudojami akustiniai instrumentai, būtina pateikti akustinės muzikos įrašą), jeigu teikiamas audiovizualinis kūrinys, galima pridėti ir vaizdo įrašo failą; garso ir vaizdo įrašų failai siunčiami per WeTransfer platformą;
 prie kūrinio teikimo privaloma pridėti partitūrą (jeigu tokia egzistuoja);

teikiant kūrinį būtina nurodyti:

 autorių,
 kūrinio pavadinimą,
 atlikėjus,
datą,
 vietą arba leidėją.

Kūrinius ir jų įrašus kviečiame siųsti iki 2022 m. vasario 28 d. (imtinai) adresu [email protected]

Kūrinius vertins ekspertų komisija, sudaryta iš kompozitorių, muzikologų, muzikos atlikėjų. Rezultatai paaiškės 2022 metų pavasarį.

LKS ir LMIC inf.