Lietuvos muzikos informacijos centrui vadovaus Radvilė Buivydienė

  • 2021 m. birželio 16 d.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Taryba paskyrė naująją Lietuvos muzikos informacijos centro direktorę. Ja tapo šios organizacijos projektų vadovė, kultūros vadybininkė Radvilė Buivydienė. Vieša atranka į centro direktoriaus poziciją buvo paskelbta ankstesnei vadovei muzikologei Astai Pakarklytei pradėjus eiti Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės pareigas. 

R. Buivydienė 2011 metais baigė Teatro, kino ir muzikos vadybos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2017 metų dirba LMIC. LKS Tarybai pristatydama centro viziją ir artimiausios ateities veiklos kryptis, R. Buivydienė žadėjo tęsti, stiprinti ir plėtoti LMIC vykdomas veiklas bei siekti, jog centras taptų dar labiau matoma muzikos sektoriaus nevyriausybine organizacija šalyje, kurios turimi ir nuolat atnaujinami Lietuvos muzikos ištekliai būtų vis labiau žinomi pasaulyje. 

Naujoji vadovė ketina stiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, plėsti finansavimo šaltinius. Daugiau dėmesio, anot jos, bus skiriama leidybos projektų pritaikymui autorių ir šiuolaikiniams vartotojų poreikiams bei tvarumui. Kaip veiklos prioritetą R. Buivydienė taip pat įvardino muzikos eksporto stiprinimą. 

Viešoji įstaiga Lietuvos muzikos informacijos centras, kurio steigėja ir dalininkė yra Lietuvos kompozitorių sąjunga, yra visuomenei atvira muzikos žinių erdvė ir pagrindinė Lietuvos kompozitorių kūrybos leidykla šalyje, sukūrusi daug tarptautinei rinkai patrauklių produktų. Centras palaiko ir plėtoja prieigą prie įvairių formatų Lietuvos muzikos turinio internete, suteikdamas galimybę legaliai ir nemokamai naudotis gausiais informacijos ištekliais. Įstaiga veikia ne tik kaip žiniasklaidos kanalas ir duomenų bazė, bet ir kaip kompetencijų centras, teikiantis ekspertinę pagalbą kitoms organizacijoms ir nepriklausomiems profesionalams Lietuvoje ir užsienyje.

LKS ir LMIC inf.