Mirė kompozitorius Algimantas Bražinskas

  • 2020 m. sausio 29 d.

2020 m. sausio 29 d. mirė ilgametis Lietuvos kompozitorių sąjungos narys Algimantas Antanas Bražinskas. Jo gausų kūrybinį palikimą sudaro skirtingų sudėčių, apimčių ir žanrų kūriniai: nuo estradinių kūrinių, muzikos kaimo kapeloms, liaudies dainų ir šokių ansambliams, dramos spektakliams ir kino filmams iki kūrybos vaikams, didelių formatų vokalinių ciklų ir simfoninės muzikos.


Algimantas Bražinskas gimė 1937 m. lapkričio 12 d. Vilkaviškyje. Mokėsi Druskininkų vidurinėje muzikos mokykloje, grojo smuiku, akordeonu ir fortepijonu, kūrė muziką. 1953–1956 metais studijavo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos ), 1956–1961 m. – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasėje. Baigęs konservatoriją dvejus metus dirbo Lietuvos kino studijoje muzikos redaktoriumi, o 1963–1968 m. Lietuvos kompozitorių sąjungoje konsultantu. Vėliau nusprendė visą dėmesį sutelkti tik į kūrybą.

Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu išbandęs sonoristiką, aleatoriką ir kitas modernias muzikos komponavimo technikas vėliau kompozitorius pasirinko nuosaikesnę muzikos raišką, orientuodamasis į didesnį klausytojų būrį. Kompozitoriaus kūrybiniam braižui būdingas emocionalumas, dinamiškas muzikinis vyksmas, išraiškinga bei daininga melodika, impulsyvi ritmika. Įdomu paminėti tai, kad Algimantas Bražinskas sukūrė muziką 1964 m. Arūno Žebriūno filmui „Paskutinė atostogų diena“, kuri po metų buvo premijuota Pabaltijo kino festivalyje.

Kompozitorius daug dėmesio skyrė vokalinei kūrybai – jo daina „Ugnelė“ (ž. Algimanto Baltakio) labai patiko tenorui Virgilijui Noreikai, kurio gausūs atlikimai garsino autoriaus vardą, o chorinis ciklas „Septynios baladės“ (ž. Vytauto Bložės) buvo dažnai atliekamas kamerinių chorų ne tik koncertuose, bet ir įvairiuose vietiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, kuriuose atlikę Algimanto Bražinsko muziką chorai laimėdavo prizines vietas. Pats autorius už šį ciklą 1973 m. pelnė Lietuvos TSR valstybinę premiją, kuri nuo 1989 m. skilo į Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją bei Lietuvos mokslo premiją.

2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Algimantui Bražinskui paskirtas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius už nuopelnus Lietuvos valstybei.

Velionis bus pašarvotas Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Lankymas sausio 30 d., ketvirtadienį, nuo 14 val. Karstas išnešamas sausio 31 d., penktadienį, 14 val. Laidojimas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.


 
 

0