Skelbiamas kvietimas teikti kūrinius kompozitorių apdovanojimams

 • 2019 m. kovo 6 d.

Lietuvos kompozitorių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos muzikos informacijos centru, skelbia atvirą kvietimą Lietuvos kompozitoriams teikti įvairių žanrų 2018 metų kūrinius geriausių kompozicijų rinkimams.


REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS:

 • teikiamo kūrinio/-ių autorius privalo turėti minimalų profesinio išsilavinimo cenzą - kompozicijos bakalauro laipsnį - arba būti Lietuvos kompozitorių sąjungos narys;
 • teikiamo kūrinio/-ių pirmas viešas atlikimas ar pasirodymas (premjera, įrašo leidyba, paskelbimas internete) įvyko 2018 metais (teikiamo kūrinio/-ių viešumo aspektas yra privalomas);
 • teikiamas kūrinys/-iai yra naujas originalus darbas (ankstesnių kūrinių versijos svarstomos nebus);
 • prie kūrinio/-ių teikimo privaloma pridėti garso įrašą/-us (jeigu kūrinyje/-iuose naudojami akustiniai instrumentai, būtina pateikti akustinės muzikos įrašą/-us), jeigu teikiamas audiovizualinis kūrinys/-iai, galima pridėti ir vaizdo įrašą;
 • prie kūrinio/-ių teikimo pridėti partitūrą/-as (jeigu tokia/-ios egzistuoja);
 • teikiant kūrinį/-ius, būtina nurodyti:
  - autorių,
  - kūrinio pavadinimą,
  - atlikėją/-us,
  - datą,
  - vietą arba leidėją.

Kūrinį/-ius ir jo/jų įrašus kviečiame siųsti iki 2019 m. kovo 27 d. (imtinai) adresu [email protected].

Apdovanojimų ceremonija numatyta šių metų balandžio 27 d.

LKS ir LMIC inf.