Lietuvos muzikos informacijos centro finansavimo šaltiniai

  • 2019 m. sausio 1 d.

Pagrindinis Lietuvos muzikos informacijos centro veiklų finansavimo šaltinis yra Lietuvos kultūros taryba, nuo 2019 m. skirianti finansavimą pagal Strateginę kultūros organizacijų programą, numatytą 3 metams. Šis finansavimas suteikia galimybę palaikyti ir plėsti legalų bei nemokamą Lietuvos muzikos turinį interneto platformoje „mic.lt“, teikti neatlygintinas konsultacijas ir informaciją įvairiais muzikos klausimais, palaikyti prieigą prie Lietuvos kompozitorių partitūrų ir įrašų archyvo. Lietuvos kultūros tarybos finansavimas suteikia tvirtą pagrindą inicijuoti muzikos įrašus ir edukacinį repertuarą, vykdyti muzikos albumų, natų ir žurnalo leidybą, įgyvendinti koprodukcijas su užsienio įrašų kompanijomis, pristatyti Lietuvos muziką tarptautinėms auditorijoms skirtinguose kontekstuose užsienyje, rengti mokymus ir pristatymus vietinėms bendruomenėms.

Lietuvos muzikos informacijos centro veiklų administravimo išlaidoms papildomas finansavimas suteikiamas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programą.

Įvairias Lietuvos muzikos informacijos centro veiklas, susijusias su Lietuvos muzikos autorių kūrybos sklaida ir plėtra, finansuoja Asociacija LATGA. Lietuvos muzikos žinių ir naujienų internetinės platformos „mic.lt“ veiklą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Skirtingi internetiniai sumanymai, skaitmeninio muzikos turinio plėtros ir sklaidos projektai, suteikiantys visuomenei teisėtą Lietuvos kompozitorių kūrybos prieigą, finansuojami pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, administruojamą Lietuvos kultūros tarybos.

Lietuvos muzikos informacijos centro steigėjas ir partneris, teikiantis dalykinę paramą, yra Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Dėkojame už suteiktą finansavimą!