Koncertas „Vėlinių aidas“ – Zitos Bružaitės Requiem

  • 2015 m. lapkričio 4 d.

Lapkričio 5 d., 18 val., koncerte „Vėlinių aidas“ Kauno filharmonijos salėje įvyks septynių dalių Zitos Bružaitės Requiem keturiems solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui premjera. Atlikėjai: Jurgita Žilinskaitė (sopranas), Gina Janonytė (mecosopranas), Augustinas Kantas (tenoras), Antanas Kulakauskas (bosas), Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis.

Apie naująjį kūrinį kompozitorė pasakoja:

Devynių dalių Requiem užuomazga gimė Vėlinių metu, apmąstant mūsų visų laikinumą, aplinką, tarpusavio santykius, laikinai svarbius dalykus ir užgyventų daiktų vertes. Lapkričio pirmųjų dienų vakarinių promenadų po Lietuvos kapavietes metu, praeinant pro mūsų artimo-tolimo bičiulio, protėvio ar nepažįstamojo kauburėlius, negali nepajusti ramybės pajautos, negrįžtančios praeities, troškimų, perkeltų Anapus iš šio Laiko kartu su išėjusiais...

Requiem – tai himnas Amžinybei, kad į ją pakiltume taikūs, palikę savo pėdsaką gyvųjų atminimuose, neapleidę tikėjimo ir branginę visą gyvastį aplinkui. Nors kūrinio muzikinei kalbai ir naudojama dabartinio laiko leksika, labiau akcentuojama liturginio teksto ir garsinio skambesio emocinė raiška, kuri lemia lengvai klausomus, o kartais – net atpažįstamus buvusių epochų melodijų, harmonijos ir ritmo vingius.

Šio kūrinio natos augo keliolika metų – iš lėto, galvojant apie savo šalį, jos istoriją, mažus ir didelius savo darbais, dvasia bei pasiryžimais žmones. Buvusius... Klystančius ir klumpančius, teisingus ir dorus, jaunus ir sulaukusius brandos, sveikus ir ligotus, kūrusius grožį ir dirbusius paprastus kasdienius darbus.

Requiem aeternam išėjusiems prieš daugelį šimtmečių ir likusiems mūsų vadovėliuose, išblukusiuose atvirukuose...
Requiem aeternam neseniai mums palikusiems ilgesį, prisiminimų graudulį ir gyvenimo istorijos tąsą Lietuvoje ar toli nuo šio krašto... žuvusiems nekaltai, tragiškai, tyliai užgesusiems ar patiems save užgesinusiems... išėjusiems ką tik gimus ir negalėjusiems gimti...
Requiem aeternam, kurie gyveno, kūrė, juokėsi, mylėjo, svajojo, kentėjo, laukė, tikėjo ir išskrido...

LMIC inf.

0