Vasaros paukštis. Dainos jaunimo chorams

Balakauskienė, Abaris, Miškinis, Bružaitė, J.Juozapaitis, A.Lapinskas, Augustinas, Sinkevičiūtė, Tamulionis, Sausanavičiūtė

Publikavimo metai: 1998
Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Partitūra: 108 psl.

Turinys

 1. Banga Balakauskienė. Svajonių lietūs

  Moterų chorui ir fortepijonui

 2. Leonidas Abaris. Valioj, valioj

  Moterų chorui

 3. Leonidas Abaris. Išskambinsiu

  Moterų chorui ir fortepijonui

 4. Lenidas Abaris. Neskubėkime

  Moterų chorui ir fortepijonui

 5. Vytautas Miškinis. Alksnio ugnelė

  Moterų chorui ir fortepijonui

 6. Zita Bružaitė. Broliai ir saulelės

  Moterų chorui ir fortepijonui

 7. Jurgis Juozapaitis. Kloniai žali

  Vyrų chorui

 8. Anatolijus Lapinskas. Dabilutėli dabile

  Vyrų chorui ir mušamiesiems

 9. Vytautas Miškinis. Vasaros paukštis

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 10. Vytautas Miškinis. Liaudies daina

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 11. Vaclovas Augustinas. Ąžuolėli šimtašaki

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 12. Jurgi Juozapaitis. Ei, jaunyste

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 13. Leonidas Abaris. Vasaros jūra

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 14. Leonidas Abaris. Lyk, lietau

  Mišriam chorui

 15. Nijolė Sinkevičiūtė. Išdykusi lopšinė

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 16. Jonas Tamulionis. Kikilis

  Mišriam chorui

 17. Eglė Sausanavičiūtė. Himnas baltams

  Mišriam chorui ir fortepijonui

0