Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams

Kačanauskas, Banaitis, Gudavičius, Čiurlionis, Šimkus, Naujalis, Raudonikis, Augustinas

Publikavimo metai: 2001
Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Partitūra: 46 psl.

Turinys

 1. Aleksandras Kačanauskas. Salvum fac respublicam nostra domine (Malda už Tėvynę)

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 2. Kazimieras Viktoras Banaitis. Už jūrių marių

  Mišriam chorui

 3. Juozas Gudavičius. Kur giria žaliuoja

  Mišriam chorui

 4. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šėriau žirgelį (VL 68)

  Mišriam chorui

 5. Stasys Šimkus. Tykus buvo vakarėlis

  Mišriam chorui

 6. Juozas Naujalis. Už Raseinių, ant Dubysos

  Mišriam chorui

 7. Algimantas Raudonikis. Vien tik tango

  Mišriam chorui, moterų chorui ir fortepijonui

 8. Vaclovas Augustinas. Tėvyne mūsų

  Mišriam chorui

 9. Vaclovas Augustinas. Tėvyne mūsų

  Aranžuotė moterų chorui

 10. Vaclovas Augustinas. Tėvyne mūsų

  Aranžuotė vyrų chorui

0