Atnešk padangę gryną. 1 dalis

Miškinis, Lopas, Kauneckaitė, Balakauskienė, Žilys, Sinkevičiūtė, Abaris, Bružaitė

Instrumentuotė: chorams su ar be fortepijono
Publikavimo metai: 2002
Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Partitūra: 56 psl.

Dainos jaunimo chorams

Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė


Turinys

 1. Vytautas Miškinis. Bitė

  Vaikų chorui ir fortepijonui

 2. Laurynas Vakaris Lopas. Mūsų skraidantis dramblys

  Vaikų chorui ir fortepijonui

 3. Rasa Kauneckaitė. Žąsinas

  Vaikų chorui ir fortepijonui

 4. Rasa Balakauskienė. Dainų ciklas mamai

  Vaikų chorui ir fortepijonui
  I. Būna būna
  II. Vakaras
  III. Negaliu sulaukti

 5. Aloyzas Žilys. Virė košę

  Vaikų chorui ir fortepijonui

 6. Laurynas Vakaris Lopas. Mėnulio sūnelis

  Merginų chorui

 7. Nijolė Sinkevičiūtė. Bitės

  Merginų chorui

 8. Nijolė Sinkevičiūtė. Karvelis

  Merginų chorui ir fortepijonui

 9. Leonidas Abaris. Baltijos bangelės

  Mišriam chorui ir fortepijonui

 10. Zita Bružaitė. Atnešk padangę gryną

  Mišriam chorui ir fortepijonui

0