10 lietuvių liaudies dainų balsui ir fortepijonui

Kazimieras Viktoras Banaitis

Publikavimo metai: 1998
Leidykla: Jonas Petronis
Partitūra: 27 psl.

Redaktorius Romaldas Misiukevičius


Turinys

  1. Žalioj girioj paukščiai gieda

  2. Šilai pušynai

  3. Verkia senas tėvelis

  4. Senai buvau

  5. Kelias kelelis

  6. Oi, už jūrelių

  7. Oi, tu žibur, žiburi

  8. Atskamba rieta patkavėlės

  9. Oi, ką kalba avižėlė

  10. Oi, tu eglele