Putpelės pyragai

Jonas Tamulionis

Putpelės pyragai
Instrumentuotė: vaikų chorui
Publikavimo metai: 2021
Leidykla: Lietuvos muzikos informacijos centras
Leidyklos kontaktai: A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius; www.mic.lt, [email protected]
Partitūra: 47 psl.
Kaina: 10,00 €

Dainos jaunučių ir jaunių chorams

Sudarytojos ir redaktorės: Jurgita Girgėlaitė-Kutavičienė, Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė

Jonas Tamulionis (g. 1949) – vienas mėgstamiausių kūrinių chorams autorių Lietu-voje ir toli už jos ribų. Jo kūriniai nuolat atliekami Europos, JAV, Pietų Amerikos šalių, Australijos, Pietų Afrikos Respublikos atlikėjų, yra ypač populiarūs Japonijoje, Filipinuose, Singapūre. Kompozitorius yra sukūręs beveik 400 opusų, tarp kurių svarbiausią vietą užima kūriniai gitarai, akordeonui ir chorui. Kompozitoriaus kū-riniai konkursuose yra pelnę daugiau kaip 40 apdovanojimų. Tai – du Šveicarijos chorų asociacijos prizai, specialusis žiuri prizas Italijoje, pirmosios premijos Las Palmas de Gran Canaria (Ispanija) chorinių kūrinių konkurse, daugybė tarptauti-nio Stasio Šimkaus konkurso premijų, apie dvidešimt prizų už kūrinius vaikams ir kiti. 2011 m. Jono Tamulionio kūryba įvertinta prestižine Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Kūryba vaikams apima platų žanrinį spektrą – nuo vienbalsės dainos iki operos. Pats kompozitorius yra sakęs: „Vaikų pasaulis man niekada nebuvo svetimas. Juk nėra blogai, jei iki pat senatvės širdyje esi šiek tiek vaikiškas? Esu parašęs vaikams apie šimtą kūrinių – ne tik įvairių dainelių ansambliams, chorams, bet ir didelių ciklų. Rašyti vaikams nėra lengva. Patenki lyg į spąstus: negali nusipiginti atkišdamas vaikams bet ką ir negali jiems rašyti kaip suaugusiesiems.“


Pirkti

Turinys

 1. Vežė ežį

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 2. Man oželis sidabrinis

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 3. Trepsi pelytė

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 4. Genys

  Žodžiai Juozo Nekrošiaus

 5. Putpelės pyragai

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 6. Iš ko audė drobelę?

  Žodžiai Aldonos Puišytės

 7. Žaislų parduotuvėje

  Žodžiai Violetos Palčinskaitės

 8. Leiskim saulę pailsėti

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 9. Ėrelis

  Žodžiai Leonardo Gutausko

 10. Tai mano Lietuva

  Žodžiai Viliaus Baltrėno

 11. Lopšys

  Žodžiai Aldonos Puišytės

 12. Zuikių vestuvės

  Žodžiai Vytauto Skripkos

 13. Bėkim, ievuže

  Žodžiai Viliaus Baltrėno