Mažoji muzika II

R. Šerkšnytė, A. Jasenka, Z. Bružaitė, S. Tamašauskaitė, N. Galiamova

Instrumentuotė: fortepijonui
Publikavimo metai: 2015
Leidykla: Lietuvos muzikos informacijos centras
Leidyklos kontaktai: A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius; www.mic.lt, info@mic.lt
Partitūra: 48 psl.

Edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė
Kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams

Sudarytojai - Eugenijus Žarskus, Vaida Kirvelytė
Redaktorė - Vaida Kirvelytė

LMIC ED02

Turinys

 1. Raminta Šerkšnytė. Mažasis preliudas

 2. Raminta Šerkšnytė. Baladė

 3. Raminta Šerkšnytė. Dvi invencijos

 4. Antanas Jasenka. Laikrodis

 5. Antanas Jasenka. Unisonas

 6. Antanas Jasenka. Imitacija

 7. Antanas Jasenka. Pjesė Nr. 1

 8. Antanas Jasenka. Dūdelių muzika Nr. 2

 9. Zita Bružaitė. Trys dedikacijos

 10. Sonata Tamašauskaitė. Žaislų dėžė

 11. Nailia Galiamova. Traukinuko sonatina

 12. Nailia Galiamova. Polifoninis sąsiuvinukas

0