Mažoji muzika I

A. Lapinskas, A. Kubiliūnas, J. Juzeliūnas, F. Bajoras, V. Kuprevičius, G. Kuprevičius

Instrumentuotė: fortepijonui
Publikavimo metai: 2015
Leidykla: Lietuvos muzikos informacijos centras
Leidyklos kontaktai: A. Mickevičiaus 29, 08117 Vilnius; www.mic.lt, info@mic.lt
Partitūra: 59 psl.

Edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė
Kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams

Sudarytojai - Eugenijus Žarskus, Vaida Kirvelytė
Redaktorės - Vaida Kirvelytė, Sonata Pakutkienė

Turinys

 1. Anatolijus Lapinskas. Prie miškelio

 2. Anatolijus Lapinskas. Ežero bangelės

 3. Anatolijus Lapinskas. Aušta aušrelė

 4. Anatolijus Lapinskas. Giedri dienelė

 5. Anatolijus Lapinskas. Oželis

 6. Anatolijus Lapinskas. Eik, sesute, darželin

 7. Anatolijus Lapinskas. Nukirsiu liepelę

 8. Anatolius Lapinskas. Kaliūkščių valsas

 9. Anatolijus Lapinskas. Našlaitės skundas

 10. Anatolijus Lapinskas. Pajūrio nuotaika

 11. Anatolijus Lapinskas. Siratos giesmė

 12. Anatolijus Lapinskas. Vizgirdų polka

 13. Algimantas Kubiliūnas. Šokis

 14. Algimantas Kubiliūnas. Mano lėlytė

 15. Algimantas Kubiliūnas. Miega lėlytė

 16. Algimantas Kubiliūnas. Žaidžiu su katinėliu

 17. Algimantas Kubiliūnas. Lokys dainuoja

 18. Algimantas Kubiliūnas. Bėkim greitai

 19. Julius Juzeliūnas. Preliudas

 20. Julius Juzeliūnas. Žvirblių šokis

 21. Julius Juzeliūnas. Trys pasakaitės

 22. Feliksas Bajoras. Preliudas

 23. Feliksas Bajoras. Grave

 24. Feliksas Bajoras. Malūnas

 25. Viktoras Kuprevičius. Mažasis noktiurnas

 26. Viktoras Kuprevičius. Linksmieji varpeliai

 27. Giedrius Kuprevičius. Lopšinė

 28. Giedrius Kuprevičius. Samanėlių lopšinė

0