Kūriniai chorui, I sąsiuvinys

Balakauskienė, Blūšius, Budriūnas, Domarkas, Juščius, Paulikas, Pučinskas, Purlys, Šileika, Šumskis, Varnas, Virkšas

Publikavimo metai: 2009
Leidykla: Klaipėdos miesto chorinė bendrija "Aukuras"
Partitūra: 160 psl.

Klaipėdos miesto kompozitorių chorinių kūrinių rinktinė


Turinys

 1. Banga Balakauskienė. Ave Maria

 2. Vytautas Blūšius. Auki, berželi

 3. Vytautas Blūšius. Pamario briedis

 4. Vytautas Blūšius. Daina apie Klaipėdą

 5. Antanas Budriūnas. Dovana

 6. Jonas Domarkas. Giesmė išminčiai

 7. Stanislovas Juščius. Mano miestui

 8. Stanislovas Juščius. Alnos šlaitais

 9. Jonas Paulikas. Kalni rūgiai

 10. Vytautas Pučinskas. Sakalėliai broliai

 11. Vytautas Pučinskas. Motinos, budėkite!

 12. Vytautas Pučinskas. Šaltyšius

 13. Gediminas Purlys. Tėvę mūsų

 14. Gediminas Purlys. Sveika, Marija

 15. Gediminas Purlys. Šventajai Cecilijai

 16. Gediminas Purlys. Tamošius Bekepuris

 17. Remigijus Šileika. Oi čiūčia, liūlia

 18. Remigijus Šileika. Šviesa ir muzika

 19. Algirdas Šumskis. Motetas "O Magnum Mysterium"

 20. Algirdas Šumskis. Gėlės miršta

 21. Robertas Varnas. Žemaičiūsė

 22. Robertas Varnas. Eisim, broliai, dobilio

 23. Robertas Varnas. Aš išdainavau

 24. Zigmas Virkšas. O koks dangus gilus

 25. Zigmas Virkšas. Žemaitija

0