Rytis Mažulis

Talita cumi

Sukūrimo metai: 1997
Trukmė: 48′
Instrumentuotė: voice-comp
Tekstas: Oskaras Milašius
Kalba: prancūzų

CD Muzikos informacijos ir leidybos centras LMIPCCD009, 1999


Kūrinyje „Talita cumi“ panaudotas lietuvių-prancūzų poetao ir mistiko Oskaro Milašiaus eilėraštis, kuriame aptinkame žodžius: Enfant! C’est une douleur que l’on n’exprime pas („Vaikeli! Šio sielvarto tu niekam neišreikši“). Nors muzikoje nesiekiama perteikti poetinio teksto prasmių, šiuos žodžius galima suprasti programiškai. Kūrinio muzikinė medžiaga grindžiama trimis eilėmis-serijomis, kurių kiekviena sudaroma iš 30 nesikartojančių garsų bei jiems priskiriamų ritminių verčių. Trijuose pustoniuose (f-fis, gis-a ir h-c) sutelpantis garsynas sudalijamas į 3,333... centų dydžio mikrointervalus - mažiausias klausa skiriamas garso aukščio padalas. Permutuojant šią 30 mikrotonų eilę-seriją į vis kitas kombinacijas, sukuriamas lėtai kintantis, tačiau įvairiomis spalvomis žėrintis garsų srautas. Kompiuteris čia reikalingas kaip matematiškai tikslus instrumentas, leidžiantis išgauti siauroje garsų erdvėje sunkiai intonuojamus mikrotonus, „išlyginti“ vokalinį vibrato bei pasiekti skaičiais užrašytų intervalų tikslumo. Kiekvienam eilėraščio teksto skiemeniui priskiriant po vieną garsą, vėl gaunamas skaičius 30, ženklinantis teksto dalis ir skiemenų grupes. Poetinis prasmių laukas, likdamas tarsi už muzikos, susieja kūrinio skiemenis į nedalomą visumą. Atlikdamos kūrinį dainininkės-statistės ne dainuoja, o be garso rečituoja teksto skiemenis. Neišreikšto skausmo užuomina slypi ir Oskaro Milašiaus eilėraštyje, kuriame, nors ir nėra konkrečių citatų, galime įžvelgti sąsajų su Naujuoju Testamentu.

Helga de la Motte