Kristina Vasiliauskaitė

Kristinos Vasiliauskaitės (g. 1956) kūryboje dominuoja religinė muzika chorui bei vokalinė muzika vaikams. Jos kūrybai būdinga faktūros skaidrumas, diatoniškos dermės, romantiško emocionalumo persmelkta melodika. Svarbią vietą užima muzika vargonams (nuolatinis kompozitorės opusų vargonams atlikėjas brolis Bernardas Vasiliauskas). Šios savybės lemia kompozitorės muzikos populiarumą Lietuvoje ir užsienyje, ypač JAV, kur kompozitorės kūrybą leidžia Santa Barbara Music Publishing bei Augsburg-Fortress Publishers. Amerikos chorai nuolat užsako kompozitorei naujus kūrinius, įtraukdami juos į savo koncertinius turus.

Missa brevis in honorem beatae Mariae Virginis. Kyrie

X
Missa brevis in honorem beatae Mariae Virginis. Kyrie

Kalėdų mišios (Christmas Missa Brevis). Kyrie

X
Kalėdų mišios (Christmas Missa Brevis). Kyrie

Mišios šv. Cecilijos garbei. Gloria

X
Mišios šv. Cecilijos garbei. Gloria

Šeši Ramutės Skučaitės eilėraščiai

X
Šeši Ramutės Skučaitės eilėraščiai

Biografija

Kristina Vasiliauskaitė (g. 1956) studijavo Lietuvos muzikos akademijoje - 1974-1975 m. Jadvygos Čiurlionytės muzikos istorijos klasėje, 1975-1980 m. Eduardo Balsio kompozicijos klasėje. 1979-1980 m. dirbo koncertmeistere M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1980-1983 m. buvo Lietuvos televizijos ir radijo muzikos laidų redaktorė. Nuo 1983 m. mokytojauja ir dirba koncertmeistere M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Nuo 1993 m. dėsto kompoziciją, vadovauja bendrojo fortepijono klasei bei dirba koncertmeistere Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokykloje; nuo 1996 m. ten pat dėsto ir kompoziciją. 1998 m. suteiktas vyr. mokytojos vardas.

1987 metų "Dainų dainelės" konkurse Kristinos Vasiliauskaitės daina "Ežio namai" buvo apdovanota II premija. Dainų vyrų chorams konkurse (1985) kompozitorės daina "Atodūsis" taip pat įvertinta II vieta. Juozo Naujalio religinės muzikos chorams konkurse Kristina Vasiliauskaitė pelnė dvi II (už giesmes "Snaigių kalba" ir "Aleliuja, užgiedokim"; 1994) bei vieną III premiją ("Iš Tavo rankos"; 1996). 2001 metais Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo konkurse Kristina Vasiliauskaitė pelnė paskatinamąją premiją už "Šv. Pranciškaus Saulės giesmę" chorui ir instrumentiniam ansambliui, 2005 m. - pirmąją premiją ketvirtajame Juozo Naujalio religinės muzikos chorams konkurse už "Magnificat" chorui, pučiamiesiems ir vargonams.

Kristinos Vasiliauskaitės muzika skamba įvairiuose renginiuose, tarp jų - Jaunimo kamerinės muzikos dienose Druskininkuose (1987, 1988), VIII Vilniaus vargonų muzikos festivalyje (1987), V styginių kvartetų festivalyje Vilniuje (1988), "Lietuvių muzikos pavasaryje" (1993), koncertų cikle "Senųjų Lietuvos vienuolynų kelias" (1999), "Kristui gieda Lietuva" (2000) ir kt. Įvairūs Kristinos Vasiliauskaitės kūriniai buvo atlikti ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Danijoje, Austrijoje, Belgijoje, JAV, Kanadoje. 2003 m. Emory universiteto (JAV) kvietimu kompozitorė dalyvavo renginyje "Baltic Amber: Sacred Choral Music from Estonia, Latvia, Lithuania" bei pirmose Amerikos lietuvių surengtose Mišiose Atlantos mieste. 2004 m. ji buvo pakviesta į simpoziumą "Music of the Silenced Church: Sacred Music from Estonia, Latvia and Lithuania" Naples mieste (Florida, JAV). Tais pačiais metais Santa Barbara chorų festivalis (JAV) užsakė kompozitorei kūrinį chorui "Ave Maria" finaliniam festivalio koncertui.

Ryškiausios Kristinos Vasiliauskaitės kūrybos kryptys - bažnytinė muzika bei muzika vaikams, kurias sieja vokalinės muzikos pradas. Tai lemia svarbiausius kompozitorės kūrybos bruožus - bažnytinei muzikai būdingą faktūros skaidrumą, diatoniškas dermes, romantiško emocionalumo persmelktą melodiką. Atskirą svarbią vietą užima muzika vargonams (nuolatinis kompozitorės opusų vargonams atlikėjas brolis Bernardas Vasiliauskas).