Eglė Sausanavičiūtė

Kompozitorė Eglė Sausanavičiūtė (g. 1963) idėjų savo kūrybinio gyvenimo kelyje sėmėsi iš įvairių šaltinių: lietuviško folkloro, Rytų šalių muzikos bei filosofijos, krikščioniškosios tradicijos. Nuo pat studijų metų jos kūryba išsiskyrė romantiniu ekspresyvumu ir naratyvumu, išraiškingais gestais bei niuansų turtinga muzikos kalba. Tarp populiariausių kompozitorės kūrinių - "Trys žingsniai Dieviškosios Motinos link" vargonams (1994), "Neik švelniai į naktį" altui solo (1995), "Ritualas" trims fleitoms (1988). Ženklią kūrybos dalį autorė skiria vargonų muzikai - solo ir įvairių vokalinių-instrumentinių ansamblių sudėtyje. Šiuo metu kompozitorė gyvena ir dirba Vokietijoje.

Trys žingsniai Dieviškosios Motinos link

X
Trys žingsniai Dieviškosios Motinos link

Ritualas

X
Ritualas

Biografija

Eglė Sausanavičiūtė (g. 1963) nuo 1981 m. studijavo kompoziciją Lietuvos muzikos akademijoje pas prof. Julių Juzeliūną, 1983-1987 m. kūrybos studijas tęsė Broniaus Kutavičiaus klasėje. Krikščioniškosios kultūros centre Marijampolėje įgijo aspirantūros laipsnį (1991). 1992-1993 m. Eglė Sausanavičiūtė dirbo savaitraščio "7 meno dienos" muzikos redaktore; 1995-1997 m. Lietuvos kompozitorių sąjungoje ėjo konsultantės-referentės pareigas, 1996-1997 m. buvo Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centro direktorė. Kompozitorė dalyvavo įvairiuose kūrybiniuose vasaros kursuose, seminaruose: Čekijoje (1996), Švedijoje (1997), Fondation Royaumont, Prancūzijoje (1999). Jos kūriniai yra skambėję Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Italijoje, Suomijoje, Švedijoje. Kūrinys vargonams "Trys žingsniai Dieviškosios Motinos link" pelnė Vytauto Marijošiaus fondo prizą (1993), "Neik švelniai į naktį" altui solo pelnė Lietuvos muzikos fondo kompozicijos konkurso 1-ąją premiją (1995), "Et stetit super harenam maris" pelnė Lietuvos muzikos fondo kompozicijos konkurso diplomą (1998), "Trys allegro" pelnė Lietuvos muzikos fondo kompozicijos konkurso prizą (1999). Šiuo metu Eglė Sausanavičiūtė gyvena ir dirba Vokietijoje.

Būtų galima išskirti du pagrindinius šaltinius, maitinančius kompozitorės kūrybą: tai lietuviškas folkloras ir Rytų šalių muzika bei filosofija. Gilinimasis į lietuvių liaudies dainų garsaeilius, struktūras jos kūriniuose įprasminamas per inkrustuotas sutartinių intonacijas ir metroritmiką. Kompozitorės domėjimasis klasikinėmis Indijos ragomis, Vedų giesmėmis atsispindi per naujų muzikos išraiškos priemonių paieškas ("Ritualas" trim fleitoms, "David priusquam liniretur" sopranui ir kameriniam ansambliui); sintezuojamos modalinė ir dvylikatonė komponavimo technikos ("Neik švelniai į naktį" altui solo). Ženklią kūrybos dalį autorė skiria vargonų muzikai - solo ir įvairių vokalinių-instrumentinių ansamblių sudėtyje.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė