Algimantas Raudonikis

Algimantas Raudonikis yra parašęs daugiau kaip 700 įvairių žanrų kūrinių. Didžiąją jo kūrybos dalį sudaro estradinė muzika – dainos, šokiai, pjesės pučiamųjų orkestrams, akordeonui, fortepijonui. Taip pat sukūrė nemažai choro dainų, kūrinių liaudies instrumentams, jų ansambliams ir kapeloms (specialiai kūrė saviveiklos kolektyvams). Būdingi Algimanto Raudonikio dainų bruožai – melodingumas, nuoširdumas, paprastumas, lyrizmas, optimizmas, glaudus ryšys su klasikinėmis tradicijomis.

Robertas Budrys

Meilės elegija – Švelnumas

X
Meilės elegija – Švelnumas

Meilės elegija – Lauksiu Tavęs ateinant (Raudona rožė)

X
Meilės elegija – Lauksiu Tavęs ateinant (Raudona rožė)

Kai tu šalia - Laiškas motinai

X
Kai tu šalia - Laiškas motinai

Meilės elegija – Dar širdyje ne sutema

X
Meilės elegija – Dar širdyje ne sutema

Švelnumas - Klouno daina

X
Švelnumas - Klouno daina

Biografija

Algimantas Raudonikis (g. 1934 m.) nuo 1953 m. mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos (dabar Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorija) teorijos-kompozicijos skyriuje pas Antaną Račiūną ir Jurgį Gaižauską. 1957–1963 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasėje. 1961–1967 m. Algimantas Raudonikis dirbo Respublikinių liaudies meno rūmų (dabar Liaudies kultūros centras) Muzikos skyriaus vyriausiuoju metodininku, meno vadovu, vedėju. 1971–1978 m. buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų choreografijos katedros dėstytojas, 1992–1998 m. – Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Motorizuotos pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" garbės sargybos pučiamųjų orkestro darbuotojas. Nuo 1967 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, ne kartą rinktas į valdybą. Algimantas Raudonikis buvo įvairių meno tarybų ir komisijų narys, konkursų bei festivalių žiuri pirmininkas arba narys, daugelio Respublikinių dainų švenčių (1969, 1970, 1977, 1987, 1988, 1997) Šokių dienų vyriausiasis muzikos vadovas.

Algimantas Raudonikis yra surengęs apie 400 autorinių koncertų Lietuvoje, taip pat Lenkijoje, Moldavijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Jo kūriniai skambėjo dainų šventėse, įvairiuose festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje ("Baltijos jaunystė", "Dainų dainelė", "Sidabriniai balsai", "Vilniaus bokštai", Sopoto, Odesos, Moldavijos "Marcišor" festivaliai). Jo dainas Lietuvoje, buvusiose Sovietų Sąjungos bei socialistinėse šalyse, Australijoje ir JAV atliko daug žinomų Lietuvos atlikėjų: Valentinas Čepkus, Vaclovas Daunoras, Eduardas Gutauskas, Judita Leitaitė, Aleksas Lemanas, Viktoras Malinauskas, Janina Miščiukaitė, Virgilijus Noreika, Birutė Petrikytė, Stasys Povilaitis, Rimantas Siparis, Aldona Stasilevičiūtė, Nijolė Ščiukaitė, Ona Valiukevičiūtė, Jurgis Žukauskas, Algis ir Voldemaras Frankoniai.

Algimantas Raudonikis yra pelnęs Jono Švedo (1976, 1983), Stasio Šimkaus (1978) ir choreografijos (1977) premijas. 1964 m. lietuviškų pramoginių šokių konkurse kompozitorius gavo tris pirmąsias premijas už muziką šokiams "Rid-rito", "Banga" ir "Čiukuras", 1993 m. – Broniaus Jonušo premiją už maršą pučiamųjų orkestrui "Jaunystei pašaukus". 1977 m. Algimantui Raudonikiui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo, 1984 m. – liaudies artisto garbės vardas. 2004 m. jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Tais pačiais metais jam suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

Algimantas Raudonikis yra parašęs daugiau kaip 700 įvairių žanrų kūrinių. Didžiąją jo kūrybos dalį sudaro estradinė muzika – dainos, šokiai, pjesės pučiamųjų orkestrams, akordeonui, fortepijonui. Taip pat sukūrė nemažai choro dainų, kūrinių liaudies instrumentams, jų ansambliams ir kapeloms (specialiai kūrė saviveiklos kolektyvams). Simfoninė muzika nėra gausi. Būdingi Algimanto Raudonikio dainų bruožai – melodingumas, nuoširdumas, paprastumas, lyrizmas, optimizmas, artimas ryšys su klasikinėmis tradicijomis.

Robertas Budrys