Leonas Povilaitis

Nacionalinis koloritas, programiškumas, vaizdingumas – vieni ryškiausių Leono Povilaičio kūrybos bruožų. Kompozitorius parašė nemažai muzikos lietuvių liaudies instrumentų orkestrams. Jo nuotaikingos pjesės pasižymi gerai apgalvota forma, spalvinga instrumentuote, lietuvių muzikinio folkloro intonacijų bei ritmikos elementais. Povilaitis sukūrė apie 500 dainų, muzikos dramos teatro spektakliams, kino filmams. Gerai pažindamas fortepijoną, daug rašė šiam instrumentui. Ypač svarbią vietą Leono Povilaičio kūryboje užima muzika vaikams.

 

Sutartinė Nr.1

X
Sutartinė Nr.1

Sonata Nr.2

X
Sonata Nr.2

Kujaviakas (Lenkų šokis)

X
Kujaviakas (Lenkų šokis)

Simfonija

X
Simfonija

Biografija

Leonas Povilaitis (1934-2007) baigė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos fortepijono klasę. 1952 m. įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos akademija), kurioje baigė dvi specialybes: 1957 m. prof. Jakovo Ginzburgo fortepijono klasę, 1963 m. - Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. Dirbo mokytoju Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau - dėstytoju ir koncertmeisteriu Vilniaus pedagoginiame institute ir konservatorijoje, muzikinės dalies vedėju Akademiniame dramos teatre. Dirbdamas Vilniaus "Ąžuoliuko" muzikos mokyklos mokytoju-ekspertu, Leonas Povilaitis nuo 1998 m. rengė lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalį-konkursą, kuriame kasmet skambėjo naujausi lietuvių autorių fortepijoniniai kūriniai vaikams.

Leonas Povilaitis sukūrė apie 500 dainų, muzikos dramos teatro spektakliams, kino filmams. Gerai pažindamas fortepijoną, Povilaitis daug rašė šiam instrumentui. Jis vienas pirmųjų lietuvių kompozitorių fortepijoniniame koncerte (1964) panaudojo dodekafoninę techniką.

Kompozitorius kūrė daug fortepijoninės muzikos vaikams - siuitas, pjesių ciklus, variacijas liaudies dainų temomis. Jų bruožai - programiškumas, nacionalinis koloritas, vaizdingumas - būdingi taip pat visai Povilaičio kamerinei instrumentinei muzikai. Svarbi kompozitoriaus kūrybos dalis - dainos vaikams ir jaunimui.

Leonas Povilaitis parašė nemažai muzikos lietuvių liaudies instrumentų orkestrams. Jo nuotaikingos pjesės pasižymi gerai apgalvota forma, spalvinga instrumentuote, lietuvių muzikinio folkloro intonacijų bei ritmikos elementais. Už kūrinius "Sutartinė", "To-drylio" lietuvių liaudies instrumentų orkestrams bei pjeses kanklių ansambliui "Dovanėlė", "Tūto" Leonas Povilaitis gavo respublikines Jono Švedo ir Stasio Šimkaus premijas 1976, 1977 ir 1980 metais. Viso kompozitorius yra gavęs trylika minėtų konkursų premijų.

1989 m. Melburne vykusiame Pasaulio lietuvių stambios formos vokalinių kūrinių ir dainų konkurse Leono Povilaičio oratorija "Lietuva, žaliasai medi" pelnė II premiją. 1998 m. vykusiame Lietuvos kariuomenės dainų konkurse Povilaičio daina "Vilniaus varpai" pelnė III premiją.