Arūnas Navakas

Kompozitorius, pianistas ir džiazo pedagogas Arūnas Navakas geriau yra pažįstamas džiazo bei lengvosios muzikos terpėje. Pasak paties kompozitoriaus, jį labiausiai domina stilių ir žanrų, tonalumo ir atonalumo, to, kas modernu ir kas tradiciška, sankirta. Jam patinka naudoti žinomą kontekstą, jį tarytum komentuojant. Kompozitoriaus estetikai būdinga nevaržoma, laisva, tačiau nebūtinai improvizaciška minčių sklaida: laisvas muzikinės minties polėkis čia dera su formos tvarka. Kompozitorius taip pat yra ir žinomas aranžuotojas, kartu su Kęstučiu Antanėliu sukūrė roko operą "Peras Giuntas" ir yra prisidėjęs kuriant populiariausią visų laikų roko operą "Meilė ir mirtis Veronoje".

Lina Navickaitė

Litanei von der Demut (Nuolankumo litanija)

X
Litanei von der Demut (Nuolankumo litanija)

Šaltos žiemos etiudai

X
Šaltos žiemos etiudai

Biografija

Arūnas Navakas (g. 1954) baigė Kauno J. Naujalio muzikos mokyklą, 1972-1977 m. studijavo fortepijono specialybę Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. Aldonos Dvarionienės klasėje. 1977-1981 m. ten pat studijavo kompoziciją pas prof. Eduardą Balsį. 1975 m. pradėjo dirbti Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje, šiuo metu yra šios mokyklos džiazo ir populiariosios muzikos skyriaus vedėjas. Nuo 2002 m. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asistentas.

Daugeliui šis kompozitorius, pianistas ir džiazo pedagogas geriau pažįstamas kaip neakademinės muzikos autorius - tačiau akademinėje Arūno Navako kūryboje džiazo muzikinė kalba anaiptol nedominuoja. Pasak paties kompozitoriaus, jį labiausiai domina stilių ir žanrų, tonalumo ir atonalumo, to, kas modernu ir kas tradiciška, sankirta. Jam patinka naudoti žinomą kontekstą, jį tarytum komentuojant. Kompozitoriaus estetikai būdinga nevaržoma, laisva, tačiau nebūtinai improvizaciška minčių sklaida: laisvas muzikinės minties polėkis čia dera su formos tvarka. Vengiama dirbtinių problemų bei konfliktų, dramaturgija retai grindžiama ryškiomis priešpriešomis.

Pasak muzikologės Astos Pakarklytės, Arūno Navako muzikai savybinga klausa apčiuopiama forma, minimalistinis elementų ostinato, "nesugadintas" ir nedirbtinis sąskambių švelnumas, atpalaiduojanti ramybė. Kiekvienam ansamblio instrumentui suteikiamas savitas ir nepriklausomas "balsas", kuriama linijų polifonija. Kiekvienas kūrinys išgirstamas kaip vienas platus, didelis konsonansas, skambantis ir besiformuojantis vis kitais pavidalais.

© Lina Navickaitė

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė