Jonas Nabažas

Jonas Nabažas (1907-2002) - pirmosios Kauno konservatorijos kompozitorių laidos absolventas, vienas pirmųjų Juozo Gruodžio mokinių, ištikimas savo mokytojo tradicijų tęsėjas. Sovietinių ideologų buvo kritikuojamas už muzikos "formalizmą", nors Jono Nabažo muzika romantinės krypties, nuosaikiai moderni. Negausų jo kūrybinį palikimą daugiausia sudaro kūriniai fortepijonui ir solinės bei chorinės dainos. Kompozicijoms būdingas spalvingumas, netikėta nuotaikų, melodijos vingių, akordų kaita, kompozitorius buvo vadinamas miniatiūros meistru. Jonas Nabažas daugiau nei 50 metų Konservatorijoje dėstė teorines disciplinas, yra parašęs monografinę apybraižą apie Juozą Gruodį, kitų straipsnių, recenzijų.

Renata Varanavičiūtė

Jonas Nabažas - Sonata fortepijonui

X
Jonas Nabažas - Sonata fortepijonui

Daina apie liūdesį ir džiaugsmą

X
Daina apie liūdesį ir džiaugsmą

Styginių kvartetas Nr.2

X
Styginių kvartetas Nr.2

Birutė Vainiūnaitė. Piano - Svaja

X
Birutė Vainiūnaitė. Piano - Svaja

Biografija

Jonas Nabažas (1907-2002) - pirmosios Kauno konservatorijos kompozitorių laidos absolventas, vienas pirmųjų Juozo Gruodžio mokinių, ištikimas savo mokytojo tradicijų tęsėjas. Sovietinių ideologų buvo kritikuojamas už muzikos "formalizmą", tačiau vėliau recenzentai nuolat pabrėždavo Jono Nabažo kūrybos šviežumą, ryškų nacionalinį koloritą, kompozitorius buvo vadinamas miniatiūros meistru. Pasak muzikologo Vaclovo Juodpusio, "kiekvienu kūriniu jis sugeba pasakyti ką nors naujo ir įdomaus, taip pat individualaus ir savito".

Jonas Nabažas žymus ir muzikologine bei pedagogine veikla: parašė monografinę apybraižą apie Juozą Gruodį, vieną skyrių monografijai apie Juozą Tallat-Kelpšą, paskelbė nemažai straipsnių įvairiomis temomis, koncertų recenzijų, atsiminimų apie lietuvių muzikus, rašytojus, daugiau kaip 50 metų dėstė konservatorijoje teorines disciplinas.

Jonas Nabažas gimė 1907 m. lapkričio 6 d. Jonavoje. Aušros gimnazijoje Kaune vienas pirmųjų būsimojo kompozitoriaus muzikos mokytojų buvo Juozas Naujalis. 1933 m. Jonas Nabažas baigė Kauno konservatoriją, Juozo Gruodžio kompozicijos klasę, o 1936 m. - istorijos mokslus Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1937-1939 m. kompozitorius tobulinosi Normalinėje muzikos mokykloje Paryžiuje pas garsiąją pedagogę, kompozitorę Nadią Boulanger, 1939 m. - privačiai pas Aleksandrą Čerepniną. 1936-1937 m. dėstė teorines disciplinas Kauno Liaudies konservatorijoje, 1940-1949 m. Kauno konservatorijoje, 1946-1954 m. Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje, 1950-1990 m. Lietuvos konservatorijoje. Jonas Nabažas mirė 2002 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.

Jono Nabažo muzika romantinės krypties, nuosaikiai moderni. Negausų jo kūrybinį palikimą daugiausia sudaro kūriniai fortepijonui ir solinės bei chorinės dainos. Kompozicijoms būdingas spalvingumas, netikėta nuotaikų, melodijos vingių, akordų kaita.

 

© Renata Varanavičiūtė

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė