Vytautas Miškinis

Vytautas Miškinis (g. 1954) - choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Jo kūryba itin populiari ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse. Kompozitorius sukūrė per 400 pasaulietinių ir apie 150 religinių kūrinių, per 100 dainų instrumentuočių įvairioms instrumentų sudėtims. Nemažą kūrybos dalį sudaro dainos vaikams - tam turėjo įtakos jo darbas su "Ąžuoliuko" choru. Kurdamas kompozitorius daug dėmesio skiria atlikėjo amžiui, su tuo susijusioms dainavimo galimybėms, specifikai ir šiuolaikinėms tendencijoms. Kompozicijose glaudus muzikos ir poetinio teksto ryšys. Religinė muzika dažniausiai grindžiama lotynišku tekstu. Kūrinių faktūra - melodinė-harmoninė, kartais įtraukiama polifonijos, aleatorikos ar sonoristikos elementų.

Cantate Domino

X
Cantate Domino

Pater noster (Nr.1)

X
Pater noster (Nr.1)

Tenebrae factae sunt

X
Tenebrae factae sunt

Oi, šąla šąla

X
Oi, šąla šąla

Biografija

Vytautas Miškinis (g. 1954), choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, 1971-1976 metais studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (Hermano Perelšteino klasė). Studijų metais buvo "Ąžuoliuko" choro koncertmeisteris ir chormeisteris. 1975-1979 m. - Kauno valstybinio choro dirigentas. 1979-1985 m. - Vilniaus 6-osios vaikų muzikos mokyklos "Ąžuoliukas" direktorius. Nuo 1979 m. - "Ąžuoliuko" choro meno vadovas, taip pat vadovavo Vilniaus mokytojų namų vyrų chorui. Nuo 1991 m. - Vilniaus vokalinio ansamblio "Museum musicum" meno vadovas. Nuo 1985 m. - Lietuvos muzikos akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1995 m. docentas, nuo 2002 m. profesorius.

Vytautas Miškinis nuo 1980 metų yra respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių dirigentas, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje vyriausias dirigentas, 1993 m. Lietuvos mažosios jaunimo menų šventės Vilniuje meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, 1996 m. Vilniaus miesto jaunimo menų šventės dirigentas ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

Vytautas Miškinis - daugelio respublikinių vaikų chorų konkursų žiuri pirmininkas, taip pat dalyvavo tarptautinių chorų konkursų žiuri darbe Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, kūrinių vertinimo komisijose Lietuvoje ir užsienyje. Yra parašęs per 50 muzikinių straipsnių ir chorų koncertų recenzijų, sudaręs dainų rinkinių "Ąžuoliukas". Skaitė pranešimus apie Lietuvos vaikų muzikinį auklėjimą tarptautiniuose seminaruose Lenkijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Švedijoje, JAV, Pietų Korėjoje, Belgijoje. Vedė meistriškumo kursus Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Slovėnijoje, Belgijoje, Japonijoje, Vokietijoje, kaip garbės svečias dalyvavo tarptautiniuose chorų asociacijų simpoziumuose Slovėnijoje ir Austrijoje.

Nuo 1995 metų - Lietuvos chorų sąjungos prezidentas (1998 m. vėl juo išrinktas), nuo 2000 metų "Europa Cantat" (Europos jaunimo chorų federacija) muzikos komisijos konsultantas, nuo 2002 metų ACDA (JAV chorų direktorių asociacija) garbės narys, nuo 2002 metų IFCM (Tarptautinė chorinės muzikos federacija) muzikos jaunimui komisijos narys, nuo 2004 metų "Choi Olympies" (Chorų olimpiados) tarybos narys.

1983 metais apdovanotas Kultūros žymūno ženklu, 1985 metais jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas. 2002 metais paskelbtas Metų autoriumi (dažniausiai užsienyje atliekamo autoriaus nominacija).

Per beveik tris dešimtmečius Vytauto Miškinio vadovaujamas berniukų choras "Ąžuoliukas" svariai prisidėjo prie lietuvių chorinės muzikos populiarinimo Lietuvoje ir svetur. Su "Ąžuoliuko" choru Vytautas Miškinis gastroliavo Europoje, JAV, taip pat ir su vyrų choru dalyvavo daugelyje tarptautinių konkursų ir festivalių, pelnė prizines vietas. Jo vadovaujamas "Ąžuoliukas" padarė per šimtą fondinių įrašų Lietuvos radijui, taip pat ir užsienio radijui, ne kartą dalyvavo televizijos laidose, kino filmuose ir muzikiniuose spektakliuose, įrašė 35 vinilines bei 12 kompaktinių plokštelių.

Vytauto Miškinio kūryba itin populiari ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse. Kompozitorius sukūrė per 400 pasaulietinių ir apie 150 religinių kūrinių, per 100 dainų instrumentuočių įvairioms instrumentų sudėtims. Nemažą kūrybos dalį sudaro dainos vaikams - tam turėjo įtakos jo darbas su "Ąžuoliuko" choru. Kurdamas kompozitorius daug dėmesio skiria atlikėjo amžiui, su tuo susijusioms dainavimo galimybėms, specifikai ir šiuolaikinėms tendencijoms. Kompozicijose glaudus muzikos ir poetinio teksto ryšys. Religinė muzika dažniausiai grindžiama lotynišku tekstu. Kūrinių faktūra - melodinė-harmoninė, kartais įtraukiama polifonijos, aleatorikos ar sonoristikos elementų.

Nuo 1993 metų Vytauto Miškinio muzika skamba visose Moksleivių, Pasaulio lietuvių, Studentų ("Gaudeamus"), "Mes Lietuvos vaikai" dainų šventėse. Nemažai jo kūrinių pelnė įvairių konkursų apdovanojimus Lietuvoje bei buvo paskelbti privalomais tarptautiniuose choro dirigentų konkursuose Italijoje, Austrijoje, Argentinoje, Švedijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lietuvoje.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Užsisakyti

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė