Dalia Kairaitytė

Dalios Kairaitytės (g. 1953) kūrybos pagrindas - chorinė bei kamerinė instrumentinė muzika. Kamerinių kūrinių muzikinės kalbos pagrindas - linearinis nedidelių melodinių motyvų plėtojimas visuose vertikalės sluoksniuose. Taigi šiuose kūriniuose dominuoja polifoninis faktūros tipas. Dažnai atskiros kūrinio dalys grindžiamos kontroliuojamos aleatorikos epizodais arba tiesiog tampa ostinatinių sluoksnių kompozicija. Vokalinėje ir chorinėje kūryboje svarbus glaudus teksto ir muzikos ryšys. Poetinis tekstas čia tiesiogiai veikia ritmiką, o prasminių teksto akcentų iškėlimas bei išplėtimas dažnai lemia metro kaitą ir visą kūrinio formą.

Birutė Vainiūnaitė. Piano - Impro-vizija

X
Birutė Vainiūnaitė. Piano - Impro-vizija

Sidabro karoliais pabiro lietus ant pušų

X
Sidabro karoliais pabiro lietus ant pušų

Penki madrigalai

X
Penki madrigalai

Krantų kantata

X
Krantų kantata

Biografija

Dalia Kairaitytė (g. 1953) 1971-1975 m. mokėsi Kauno J.Gruodžio konservatorijoje, 1975-1980 m. - Lietuvos muzikos akademijoje, prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasėje. 1979 m. už kūrinį "Linksma daina apie ratelius ir gaidelį" gavo III premiją S.Šimkaus 100-ųjų gimimo metinių proga vykusiame chorinės dainos konkurse. Nuo 1990 m. dėsto teorines disciplinas Kauno J.Gruodžio konservatorijoje. 1995-2001 m. - Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.

Dalios Kairaitytės kūrybos pagrindą sudaro chorinė bei kamerinė instrumentinė muzika. Kamerinių kūrinių muzikinės kalbos pagrindas - linearinis nedidelių melodinių motyvų plėtojimas visuose vertikalės sluoksniuose. Taigi šiuose kūriniuose dominuoja polifoninis faktūros tipas. Dažnai atskiros kūrinio dalys grindžiamos kontroliuojamos aleatorikos epizodais arba tiesiog tampa ostinatinių sluoksnių kompozicija.

Vokalinėje ir chorinėje kūryboje išryškėja kitokie muzikinės kalbos bruožai, sąlygojami glaudaus teksto ir muzikos ryšio siekių. Poetinis tekstas čia tiesiogiai veikia ritmiką, o prasminių teksto akcentų iškėlimas bei išplėtimas dažnai lemia metro kaitą ir visą kūrinio formą.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė