Vytautas Juozapaitis

Vytauto Juozapaičio (g.1936) kūryboje galima išskirti dvi skirtingas kryptis. Pirmoji - tai tradicinė profesionaliems atlikėjams skirta kūryba (sonatos, kvartetai, simfonijos ir kt.). Antroji kryptis - mėgėjams skirta muzika (dainos, liaudies dainų harmonizacijos, šokiai, instrumentinė muzika liaudies ansambliams ir kt.), tampriai susijusi su kompozitoriaus kaip liaudies ansamblių „Armonika“ ir „Laduto“ įkūrėjo ir vadovo kūrybine ir koncertine veikla. Vytauto Juozapaičio kūryba yra stilistiškai vieninga, daugelis jo ciklų paremti monoteminiais principais, gausiai naudojama polifoninė technika, vokaliniuose cikluose kompozitorius pasireiškia kaip subtilus dramaturgas.

Gromatėlę parašiau

X
Gromatėlę parašiau

Margi dvarai, žali vartai - Tili tili dūda

X
Margi dvarai, žali vartai - Tili tili dūda

Juozas Rimas. - Pastoralė obojui ir muzikiniam pjūklui

X
Juozas Rimas. - Pastoralė obojui ir muzikiniam pjūklui

Koncertas styginių orkestrui Nr.1

X
Koncertas styginių orkestrui Nr.1

Styginių kvartetas Nr.7

X
Styginių kvartetas Nr.7

Biografija

Vytautas Juozapaitis (g.1936) baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar - Muzikos akademija) du kartus: 1962 metais prof. Juozo Barausko chorinio dirigavimo klasę, 1969 metais prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę.

Vytautas Juozapaitis kurį laiką dėstytojavo Šiaulių pedagoginiame institute, dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto muzikos redaktoriumi, vėliau - garso režisieriumi. Svarbi kompozitoriaus veiklos sfera - vadovavimas liaudiškos muzikos ansambliams. Vytautas Juozapaitis - "Armonikos" ansamblio įkūrėjas ir vadovas (1969-1978), taip pat "Laduto" ansamblio įkūrėjas bei vadovas (1987-1992). Jis rūpinosi ansamblių koncertinės veiklos organizavimu (su jais aplankyta daug Lietuvos vietovių, koncertuota Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje), taip pat dalyvavo juose kaip atlikėjas. Kompozitorius grojo įvairiomis armonikomis, bandonija, sega (muzikiniu pjūklu).

Vytautas Juozapaitis nuolat grįžta ir prie pirmosios savo specialybės - dirigavimo. Kompozitorius yra daugkartinis Lietuvos Dainų švenčių vyriausiasis dirigentas (1975, 1980, 1985, 1998, 2000 metais).

Už įvairius kūrinius kompozitorius apdovanotas Juozo Naujalio, dviem Jono Švedo, trim Stasio Šimkaus diplomais. 1988 metais už kūrinį "Trys pasakos ir sakmė" kompozitoriui skirta Kompozitorių sąjungos konkurso II premija, 1997 metais už Styginių kvartetą Nr.7 - I premija, 1999 metais už kūrinį "Trys tylos erdvės" - III premija.

Kompozitoriaus kūriniai atliekami Lietuvoje ir užsienyje - Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Uzbekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Japonijoje, JAV, Švedijoje ir kitose šalyse.

Vytauto Juozapaičio kūryboje galima išskirti dvi skirtingas kryptis. Pirmoji - tai tradicinė profesionaliems atlikėjams skirta kūryba (sonatos, kvartetai, simfonijos ir kt.). Antroji kryptis - mėgėjams skirta muzika (dainos, liaudies dainų harmonizacijos, šokiai, instrumentinė muzika liaudies ansambliams ir kt.). Vytauto Juozapaičio kūryba yra stilistiškai vieninga, daugelis jo ciklų paremti monoteminiais principais, gausiai naudojama polifoninė technika, vokaliniuose cikluose kompozitorius pasireiškia kaip subtilus dramaturgas.