Nailia Galiamova

Kompozitorė ir pedagogė Nailia Galiamova yra sukūrusi stambesnių instrumentinių opusų, tačiau paskutiniųjų metų kūryboje dominuoja pjesės fortepijonui, daugiausia pedagoginis repertuaras. Jos negausioje kūryboje vyrauja tradiciniai žanrai, nuosaiki stilistika (galima aptikti neoklasicizmo ar minimalizmo bruožų), į tonalumą orientuota harmoninė kalba. Kompozitorė yra parengusi nemažai kitų autorių muzikos orkestruočių, kurias atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis, Lietuvos kamerinis, Šv. Kristoforo kamerinis ir kiti orkestrai.

Preliudas ir tokata

X
Preliudas ir tokata

Blyškaus mėnulio karalystėje

X
Blyškaus mėnulio karalystėje

Koncertas fortepijonui ir simfoniniam orkestrui

X
Koncertas fortepijonui ir simfoniniam orkestrui

Biografija

Nailia Galiamova (g. 1961 Taškente, Uzbekija) 1968-1979 m. Taškento valstybinės konservatorijos V. A. Uspenskio vidurinėje muzikos mokykloje mokėsi fortepijono ir kompozicijos. 1979-1984 m. Maskvos valstybinėje Čaikovskio konservatorijoje studijavo kompoziciją (prof. A. Lemano klasėje). Baigusi konservatoriją su pagyrimu, 1984-1989 m. kompozicijos studijas tęsė asistentūroje-stažuotėje. Dirbo SSRS Kompozitorių sąjungos Muzikos fonde natografe ir Maskvos 24-ojoje vaikų muzikos mokykloje bibliotekininke.

1988-1992 m. Nailia Galiamova buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Mokyklinės chorvedybos katedros dėstytoja. Nuo 1994 m. - M. K. Čiurlionio menų gimnazijos fonotekos vedėja, nuo 1997 m. ir mokytoja (dėsto muzikos kūrinių analizę, instrumentuotę, polifoniją bei kompoziciją).

Kompozitorės kūriniai skambėjo koncertuose, konkursuose ir festivaliuose Taškente, Maskvoje, Peterburge, Klaipėdoje, Vilniuje ir kitur. 1985 ir 1987 m. studentų ir aspirantų sąjunginiuose konkursuose už Koncertą fortepijonui ir simfoniniam orkestrui pelnė pirmąją bei už Sonatą violončelei ir fortepijonui antrąją premijas.

Be stambesnių instrumentinių kūrinių Nailia Galiamova yra sukūrusi pjesių fortepijonui ir styginiams instrumentams, dainų bei romansų solistams, chorams, muzikos vaikams. Jos kūrybai būdingi tradiciniai žanrai, nuosaiki stilistika (galima aptikti neoklasicizmo ar minimalizmo bruožų), į tonalumą orientuota harmoninė kalba. Kompozitorė yra parengusi nemažai kitų autorių muzikos orkestruočių, kurias atlieka Lietuvos valstybinis simfoninis, Lietuvos kamerinis, Šv. Kristoforo kamerinis ir kiti orkestrai.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė