Julius Gaidelis

Julius Gaidelis - vienas iškiliausių lietuvių išeivijos muzikų. Kompozitoriaus veikla prasidėjo Lietuvoje - keleri metai iki II pasaulinio karo, tačiau brandžiausias ir produktyviausias kūrybos laikotarpis praėjo emigracijoje, JAV. Gaidelis - lietuvių ekspresionizmo muzikoje atstovas. Jis, kaip ir Vytautas Bacevičius bei Jeronimas Kačinskas, lygiavosi į modernią Europos muziką. Juliaus Gaidelio kūryboje gausu įvairių žanrų kūrinių. Nors kompozitorius sukomponavo baletą, keturias operas, dvi oratorijas, keturias kantatas, keliolika kamerinės muzikos kūrinių, vis dėlto reikšmingiausią kūrybos dalį užima simfoninė muzika. Ankstyvuosiuose opusuose juntama kompozitoriaus mokytojo Juozo Gruodžio įtaka, vėlesnėse kompozicijose išryškėja Juliaus Gaidelio kūrybai tipiški bruožai: raiški melodika, dažnai turinti lietuviškojo meloso žymių, kontrastinė polifonija, pagrindinėmis intonacijomis persmelkta visa kūrinio dramaturgija. Nors Juliaus Gaidelio kūryboje vyrauja instrumentinės muzikos žanrai, kompozitorius kūrė ir romansus, solo bei choro dainas. Vokalinėje muzikoje dominuoja lietuviškojo romantizmo stilistika.

Renata Varanavičiūtė

Styginių kvartetas Nr.4

X
Styginių kvartetas Nr.4

Simfonija Nr.4

X
Simfonija Nr.4

Aliarmas

X
Aliarmas

Biografija

Kompozitorius Julius Gaidelis (1909-1983) - vienas iškiliausių lietuvių išeivijos muzikų. Jo veikla prasidėjo Lietuvoje - keleri metai iki II pasaulinio karo, tačiau brandžiausias ir produktyviausias kūrybos laikotarpis praėjo emigracijoje, JAV. Amerikoje atskiri Juliaus Gaidelio kūriniai buvo įvertinti premijomis, atlikti JAV lietuvių kolektyvų ir solistų, talkinant kitataučiams muzikams.

Julius Gaidelis - lietuvių ekspresionizmo muzikoje atstovas. Jis, kaip ir Vytautas Bacevičius bei Jeronimas Kačinskas, lygiavosi į modernią Europos muziką. Nors ankstyvojoje kūryboje Julius Gaidelis tęsė lietuvių klasikinės muzikos tradicijas, vėlesnėse kompozicijose ryškūs Vakarų Europoje vyravusių moderniųjų stilistinių krypčių bruožai, o Simfonija Nr.4 (1955) tapo kompozitoriaus orkestrinės kūrybos viršūne, reprezentuojančia pagrindinę jo stiliaus kryptį, jos ekspresionistinę esmę.

Julius Gaidelis gimė 1909 m. balandžio 5 d. Grigiškės kaime (Švenčionių apskritis). Anksti mirus tėvams, būsimasis kompozitorius glaudėsi pas gimines, o 1921 m. buvo priimtas į Kauno Vaikelio Jėzaus draugijos našlaičių prieglaudą bei amatų mokyklą. Nuo 1925 m. Julius Gaidelis - Juozo Naujalio muzikos mokyklos (vėliau - konservatorijos) moksleivis. Studijuojavo fortepijoną pas Lidiją Dauguvietytę-Malko, o nuo 1931 m. - kompoziciją pas Juozą Gruodį. 1937 m. Julius Gaidelis baigė studijas, valstybinių egzaminų komisijai pateikęs Simfoniją Nr.1. 1937-1940 m. dirbo Prienų "Žiburio" gimnazijoje, vėliau mokytojavo Kaune, 1941 m. apsigyveno Šiauliuose - dėstė muzikos mokykloje, vadovavo Jėzuitų bažnyčios ir Meno centro chorams. Baigiantis II pasauliniam karui Julius Gaidelis su šeima išvyko į Vokietiją, o nuo 1950 m. apsigyveno JAV - apsistojo Bostone. Čia vadovavo Bostono lietuvių vyrų, vėliau - mišriam chorui. 1952 m. įstojo į New England konservatorijos magistrantūrą - studijavo kompoziciją pas Carlą McKinley. Mokslus baigė 1954 m., egzaminams pateikęs Simfoniją Nr.3. Po pastarųjų studijų prasidėjo produktyviausias ir brandžiausias Juliaus Gaidelio kūrybos periodas, paženklintas operų, simfonijų ir kitų kūrinių gimimu. Mirė 1983 m. sausio 6 d. Broktone, palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Juliaus Gaidelio kūryboje gausu įvairių žanrų kūrinių. Nors kompozitorius sukomponavo baletą, keturias operas, dvi oratorijas, keturias kantatas, keliolika kamerinės muzikos kūrinių, vis dėlto reikšmingiausią kūrybos dalį užima simfoninė muzika. Julius Gaidelis parašė 6 simfonijas, taip pat kitų formų simfoninių kūrinių, koncertą smuikui su orkestru. Ankstyvuosiuose opusuose juntama kompozitoriaus mokytojo Juozo Gruodžio įtaka, vėlesnėse kompozicijose išryškėja Juliaus Gaidelio kūrybai tipiški bruožai: ryškios atonalumo ir politonalumo apraiškos, raiški melodika, dažnai turinti lietuviškojo meloso žymių, kontrastinė polifonija, pagrindinėmis intonacijomis persmelkta visa kūrinio dramaturgija. Nors Juliaus Gaidelio kūryboje vyrauja instrumentinės muzikos žanrai, kompozitorius kūrė ir romansus, solo bei choro dainas. Vokalinėje muzikoje dominuoja lietuviškojo romantizmo stilistika.

 

© Renata Varanavičiūtė

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Ištekliai

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė