Balys Dvarionas

Balys Dvarionas - lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas ir pedagogas. Kaip kompozitorius daugiausiai reiškėsi po II pasaulinio karo. Kartu su Stasiu Vainiūnu, Antanu Račiūnu ir kitais, Balys Dvarionas pokario metais kūrė romantinio stiliaus, liaudies dainų citatomis pagrįstą muziką, kuri atitiko to meto partinių ideologų propaguojamo socrealizmo stiliaus reikalavimus. Tačiau romantinė stilistika visuomet buvo artima šiam kūrėjui, jo muzikoje susipynė Vakarų ir Rytų Europos romantikų įtaka. Balys Dvarionas rašė įvairių žanrų muziką (opera, baletas, simfonija, koncertai, uvertiūros, kameriniai opusai, muzika kinui ir teatrui). Į lietuvių muzikos istoriją kompozitorius įėjo ir kaip vieno pirmųjų baletų, pirmojo koncerto smuikui kūrėjas.

Balys Dvarionas. Kompozitorius, pianistas, dirigentas - Elegija (Prie ežerėlio)

X
Balys Dvarionas. Kompozitorius, pianistas, dirigentas - Elegija (Prie ežerėlio)

Lietuvos kompozitorių kūriniai fortepijonui ir simfoniniam orkestrui - Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr.1, g-moll

X
Lietuvos kompozitorių kūriniai fortepijonui ir simfoniniam orkestrui - Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr.1, g-moll

Biografija

Balys Dvarionas (1904.06.19 Liepojoje - 1972.08.23 Vilniuje) - lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas ir pedagogas. Kaip kompozitorius daugiausiai reiškėsi po II pasaulinio karo. Kartu su Stasiu Vainiūnu, Antanu Račiūnu ir kitais, Balys Dvarionas pokario metais kūrė romantinio stiliaus, liaudies dainų citatomis pagrįstą muziką, kuri atitiko to meto partinių ideologų propaguojamo socrealizmo stiliaus reikalavimus. Tačiau romantinė stilistika visuomet buvo artima šiam kūrėjui, jo muzikoje susipynė Vakarų ir Rytų Europos romantikų įtaka.

Balys Dvarionas gimė gausioje lietuvių vargonininko, instrumentų meistro Dominyko Dvariono šeimoje (joje išaugo 11 vaikų, iš kurių 7 tapo muzikais). Pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas, vėliau mokėsi privačiai pas latvių kompozitorių Alfredą Kalninį. Liepojoje Balys Dvarionas vargonininkavo bei dirigavo Lietuvių draugijos jaunimo chorui. 1920-1924 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje, Roberto Teichmüllerio fortepijono klasėje. Be to, studijavo kompoziciją pas Stephaną Krehlį ir Sigfridą Karg-Elertą. Baigęs konservatoriją, grįžo į Kauną ir surengė savo pirmąjį rečitalį. 1925-1926 m. tobulinosi Berlyne pas žymų pianistą virtuozą Egoną Petri. 1926 m. Balys Dvarionas buvo pakviestas mokyti fortepijono Kauno muzikos mokykloje. Ją perorganizavus, dėstė Kauno konservatorijoje (nuo 1933 m.), vėliau - Lietuvos konservatorijoje Vilniuje (nuo 1949 m.). 1947 m. Balys Dvarionas tapo profesoriumi.

Ketvirtajame dešimtmetyje Balys Dvarionas pradėjo reikštis kaip dirigentas (debiutavo 1931 m.). 1934 m. vasarą jis tobulinosi Zalcburge Tarptautinėje dirigentų akademijoje. Tais pačiais metais pradėjo vadovauti konservatorijos studentų orkestrui, o 1935-aisiais buvo pakviestas vadovauti Kauno radiofono simfoniniam orkestrui (vadovavo iki 1938 m.). 1939 m. lankė vasaros semestrą Leipcigo konservatorijoje Hermano Abendrotho klasėje ir eksternu išlaikė diplominius dirigavimo egzaminus. Lietuvai atgavus Vilnių, Balys Dvarionas su architektu Vytautu Žemkalniu įkūrė Vilniaus miesto savivaldybės simfoninį orkestrą ir 1939-1940 m. jam vadovavo. 1940-1941 ir 1958-1964 metais buvo Lietuvos filharmonijos simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas.

Balys Dvarionas rašė įvairių žanrų muziką (opera, baletas, simfonija, koncertai, uvertiūros, kameriniai opusai, muzika kinui ir teatrui). Į lietuvių muzikos istoriją kompozitorius įėjo ir kaip vieno pirmųjų baletų, pirmojo koncerto smuikui kūrėjas. Jo kūriniai buvo apdovanoti: Koncertas smuikui - SSRS valstybine premija, Pirmasis koncertas fortepijonui ir muzika kino filmui "Tarybų Lietuva" - LSSR valstybinėmis premijomis. Baliui Dvarionui ir Jonui Švedui buvo patikėta sukurti LSSR himno muziką.

Balio Dvariono kūryba pasižymi emocionalumu, melodingumu, artimomis lietuvių liaudies dainoms intonacijomis. Jo muzikai labiau būdingas muzikinių minčių eksponavimas, jų gretinimas, nei ištisinis plėtojimas. Tai ryšku stambios formos kūriniuose (balete, operoje ir kt.). Labai populiarios Balio Dvariono miniatiūros fortepijonui (ciklai "Mažoji siuita", "Žiemos eskizai"), chorui ("Patarlės"). Daugelis kompozitoriaus kūrinių yra romantinio stiliaus. Tik paskutinieji opusai - Humoreska, Mikropreliudai - turi konstruktyvizmo bruožų.

Juozas Gaudrimas. Balys Dvarionas. - Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960

Balys Dvarionas. Kūrybos apžvalga, straipsniai ir laiškai, amžininkų atsiminimai. Parengė Juozas Gaudrimas. - Vilnius: Vaga, 1982