Vykintas Baltakas

Po kompozicijos ir dirigavimo studijų Lietuvoje Vykintas Baltakas dar Nepriklausomybės pradžioje išvyko studijuoti į užsienį ir ilgainiui sėkmingai integravosi į tarptautines šiuolaikinės muzikos terpes. Lietuvių kompozitoriaus muzikos stilių ženkliai paveikė ne vien kompozicijos studijos pas Wolfgangą Rihmą ir dirigavimo studijos pas Peterį Eötvösą, bet ir jo kaip dirigento muzikinės patirtys, atliekant XX amžiaus muziką. Vykinto Baltako kūriniai išsiskiria gerai apmąstyta idėja bei tiksliomis muzikinės medžiagos manipuliacijomis, struktūrų estetiniu grynumu. Jis nesiremia tam tikromis stilistinėmis konvencijomis ir kiekvienam kūriniui susikuria savus muzikinius kriterijus. Jo sąlygiškai negausioje kūryboje yra ir teatro elementų, sąmojo ir ironijos. Kiekvienas Vykinto Baltako kūrinys yra itin tvirtai suręstas, tačiau šis itin savikritiškas kompozitorius dažnai perkuria savo kūrinius, tad visa jo kūryba yra lyg vientisas didžiulis work in progress.

 

Ri

X
Ri

b(ell tree)

X
b(ell tree)

(how does the silver cloud s)ou(nd?)

X
(how does the silver cloud s)ou(nd?)

(co)ro(na)

X
(co)ro(na)

zoom in 4: naujoji lietuvių muzika - Ouroboros

X
zoom in 4: naujoji lietuvių muzika - Ouroboros

Biografija

Vykintas Baltakas (g. 1972) 1990-1993 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (kompoziciją – pas Vytautą Barkauską, dirigavimą – Liongino Abariaus kl.). Tuo laikotarpiu įkūrė ir dirigavo vokaliniam ansambliui „Penki vėjai" bei kameriniam chorui „Aidija". 1993-1997 m. studijavo Karlsruhės aukštojoje muzikos mokykloje pas Wolfgangą Rihmą (kompoziciją) ir Andreas Weissą (dirigavimą). 1994-1996 m. dalyvavo Darmštato vasaros kursuose (1996-aisiais ten buvo premijuotas už „Pasaką" fortepijonui solo), 1997 m. lankė Emmanuelio Nuneso kompozicijos kursus Paryžiaus konservatorijoje. 1994-1997 m. studijavo pas kompozitorių Peterį Eötvösą; nuo 1995-ųjų – Eötvöso asistentas Karlsruhės muzikos akademijoje. 1999-2000 m. Vykintas Baltakas dirbo IRCAM'e Paryžiuje. Heinricho Strobelio fondas, Herrenhaus Edenkoben bei Nadios ir Lili Boulanger fondas yra jam skyrę kompozitoriaus stipendijas.

2001 m. Vykinto Baltako autorinis koncertas buvo surengtas Miuncheno Gasteig salėje. 2002 m. Kelno simfoninis orkestras, diriguojamas Sylvaino Cambrelingo, atliko Baltako kūrinio „Poussla" orkestrui premjerą. 2003 m. Vykintas Baltakas buvo apdovanotas Tarptautiniu Claudio Abbado kompozicijos prizu; tais pačiais metais koncertuota Londone, Berlyne (Maerz Musik), Strasburge (Festival Musica), Paryžiuje; Vienoje įvyko pasaulinė jo kūrinio „about to drink dense clouds", Wiener Festwochen ir Klangforum Wien užsakymo, premjera (dirigavo autorius). 2007 metais kompozitorius apdovanotas Siemenso fondo premija.

2004 m. gegužės 18 d. Miuncheno bienalėje įvyko pasaulinė kamerinės operos „Cantio" premjera. Lietuvos publikai šis veikalas buvo pristatytas 2004 m. „Gaidos" festivalyje ir pripažintas geriausiu lietuvių muzikos metų kūriniu sceninių kūrinių kategorijoje. Kompozitoriui kūrinius užsakė ir Šiaurės Vokietijos radijas ir televizija Hamburge („(co)ro(na)", 2005), „Ensemble Modern" („Lift to Dubai", 2009), Bavarijos radijo simfoninis orkestras kartu su festivaliu „Musica Viva" („Scoria", 2010).

Vykinto Baltako kūrybą yra išleidusios „Universal Edition" Vienoje ir „Aust Musik Verlag" Kelne.

Kaip dirigentas Vykintas Baltakas dirba su tokiais kolektyvais kaip Berlyno (RSB), Bavarijos (BR) ir Kelno (WDR) radijų simfoniniais orkestrais, Vokietijos simfoniniu orkestru Berlyne, „Ensemble Modern", „Ensemble Resonanz", „Klangforum Wien" ir kt. 2003 metais Vykintas Baltakas su Vakarų Vokietijos radijo sinfoniniu orkestru (WDR) paruošė Karlheinzo Stockhauseno naujo kūrinio orkestrui ir chorui „Hoch-zeiten" premjerą Kelno filharmonijoje.

2009 metais kompozitorius subūrė lietuvių muzikantus į Lietuvos ansamblių tinklą. Nuo 2015 metų jis dėsto kompoziciją Mastrichto konservatorijoje ir yra kviestinis Briuselio karališkosios konservatorijos dėstytojas. Nuo 2016-ųjų rugsėjo jis ketina vadovauti šiuolaikinės muzikos atlikimo meno magistrantų kursui Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Pasak kritikų, Vykinto Baltako kūriniai išsiskiria gerai apmąstyta idėja bei tiksliomis muzikinės medžiagos manipuliacijomis. Jis nesiremia tam tikromis stilistinėmis konvencijomis ir kiekvienam kūriniui susikuria savus muzikinius kriterijus. Jo kūryboje yra ir teatro elementų, sąmojo ir ironijos. Kiekvienas Vykinto Baltako kūrinys yra itin tvirtai suręstas, tačiau šis itin savikritiškas kompozitorius dažnai perkuria savo kūrinius, tad visa jo kūryba yra lyg vientisas didžiulis work in progress.