Anatolijus Lapinskas

Anatolijus Lapinskas sukūrė daugiau nei 100 įvairių žanrų kūrinių: simfoninės, kamerinės ir chorinės muzikos, kompozicijų pučiamųjų ir džiazo orkestrams, dainų ir šokių ansambliams, muzikos teatrui ir vaikams. Ypač populiarūs Anatolijaus Lapinsko kūriniai liaudies instrumentams. Jo muzika pagrįsta lietuvių liaudies dainų ir sutartinių intonacijomis bei ritmika. Kompozicijoms būdinga aiški forma, optimistinė nuotaika. Kartais kompozitorius įveda ir tam tikrus džiazo elementus, siekdamas jungti kelis muzikos stilius.

Biografija

Anatolijus Lapinskas (g. 1946 m.) – kompozitorius, pedagogas, žurnalistas. 1960–1964 m. mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume chorvedybos pas Benediktą Mačikėną. 1965–1967 m. tęsė chorvedybos studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, Audronės Žeimienės klasėje, o 1967–1972 m. studijavo kompoziciją pas profesorių Eduardą Balsį. 1971–1974 m. Anatolijus Lapinskas dėstė teorines disciplinas Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1974–1976 m. Naujosios Vilnios kultūros namų meno vadovas, 1976–1978 m. teorinių disciplinų dėstytojas M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. Nuo 1978 m. Anatolijus Lapinskas Lietuvos kompozitorių sąjungos (vėliau ir Lietuvos žurnalistų sąjungos) narys. 1978–1991 m. įvairių Vilniaus miesto folkloro ansamblių (tarp jų – Elektrografijos instituto ansamblio "Sadauja") meno vadovas. 1992–1998 m. laikraščio "Darbo biržos naujienos" korespondentas, 1995–1997 m. laikraščio "Respublika" muzikos recenzentas, 1998–2001 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas. Nuo 2003 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų ir akordeono katedros lektorius, Lietuvos liaudies kultūros centro specialistas. Lietuvos tautinės dainų šventės (1990 m.) ir I Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje (1994 m.), lietuvių tautinių šokių švenčių Čikagoje (1996 ir 2004 m.) ir Toronte (2000 m.) muzikos vadovas.

Anatolijus Lapinskas už kūrinius mėgėjų meno kolektyvams yra pelnęs keliolika Stasio Šimkaus, Jono Švedo ir Juozo Lingio premijų, daugiau nei 20 kūrinių yra skambėję nacionalinėse dainų šventėse.

Anatolijus Lapinskas sukūrė daugiau nei 100 įvairių žanrų kūrinių: simfoninės, kamerinės ir chorinės muzikos, kompozicijų pučiamųjų ir džiazo orkestrams, dainų ir šokių ansambliams, muzikos teatrui ir vaikams. Ypač populiarūs Anatolijaus Lapinsko kūriniai liaudies instrumentams. Jo muzika pagrįsta lietuvių liaudies dainų ir sutartinių intonacijomis bei ritmika. Kompozicijoms būdinga aiški forma, optimistinė nuotaika. Kartais kompozitorius įveda ir tam tikrus džiazo elementus, siekdamas jungti kelis muzikos stilius.

Anatolijus Lapinskas yra paskelbęs apie 500 straipsnių visuomeninio gyvenimo klausimais, parašęs apie 300 straipsnių įvairiomis muzikos ir meno temomis.

Kūrinio pavadinimas/Kompozitorius/Instrumentuotė

Metai

Trukmė

Pavyzdžiai

Užsisakyti

Kūrinio pavadinimas/

Metai/

Trukmė